ANSYS LS-DYNA

ANSYS LS-DYNA je multifunkční explicitní a implicitní FE program určený pro analýzy silně nelineárních fyzikálních dějů spojených s velkými a velmi velkými deformacemi, které probíhají v krátkém časovém úseku – příkladem může být problematika simulací crash testů v automobilovém průmyslu. ANSYS LS-DYNA nabízí řadu algoritmů, které umožňují její užití pro široké spektrum silně nelineárních problémů ležících na hranici řešitelné oblasti klasických FEM programů nebo mimo ni. ANSYS LS-DYNA mimo jiné umožňuje simulovat také tekutiny (ALE, SPH, CESE, ICFD) či sypké hmoty (DEM). Především díky robustním kontaktním algoritmům a vysoké škálovatelnosti úloh je pak ANSYS LS-DYNA dlouhodobě zlatým standardem na trhu v oblasti výpočtů rychlých dynamických dějů. Nejznámější a typickou aplikací jsou proto crash simulace dopravní techniky od osobních automobilů, nákladních a težkých vozidel, autobusů, lodí až po letadla a kosmickou techniku. Tyto simulace slouží nejen k ověření vlastností vozidla při nárazu, ale i jako analýza schopností zádržného systému jako jsou například silniční svodidla, protihlukové stěny apod. Dalšími aplikacemi jsou simulace tvářecích procesů (jak za studena, tak za tepla), simulace pro vojenské aplikace (například průstřely, penetrace nebo nárazy) nebo „drop-test“ pro simulaci pádových zkoušek výrobků (např. spotřební techniky). Program obsahuje více než 130 materiálových modelů a knihovnu elementů. Konkrétní materiálové vlastnosti potřebné pro rychlé dynamické děje je možné získat z knihovny materiálů v prostředí ANSYS Workbench, nebo pomocí materiálových zkoušek, například tzv. Hopkinsonův test (SHPB). Podrobnější informace o této zkoušce je možné získat zde https://www.svsfem.cz/mereni.
 

 
 • Nárazové zkoušky (tzv. crash testy)
 • Interakce a deformace těles v krátkém čase
 • Vysokorychlostní a hyperrychlostní nárazy
 • Penetrace těles (průstřely)
 • Pádové zkoušky
 • Fragmentace materiálu
 • Simulace šíření tlakové vlny (výbuch)
 • Explicitní řešič
 • Implicitní řešič (statické, transientní, modální, frekvenční úlohy, náhodné vibrace)
 • Kombinace explicitního a implicitního řešení
 • Stlačitelné/nestlačitelné proudění
 • Elektromagnetické úlohy
 • Finite Elements (Lagrange FE), Finite Volume (Euler), Meshfree (SPH, DEM)
 • FSI úlohy
 • ALE solver
 • Eroze elementů

ANSYS Workbench
ANSYS TrueGrid
ANSYS ICEM CFD

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin