ANSYS Autodyn

ANSYS AUTODYN je univerzální explicitní nástroj pro simulace nelineární dynamiky tuhých těles, kapalin, plynů a jejich vzájemnou interakci. Tento robustní nástroj, který je plně integrovaný do prostředí ANSYS Workbench, nabízí:

 • Konečnoprvkové řešiče pro výpočet strukturální dynamiky (FE) 
 • Řešiče konečných objemů pro rychlý transientní výpočet dynamiky kapalin (CFD)
 • Řešení metodou volných částic pro řešení hyperrychlostí, velkých deformací a tříštění křehkých materiálů (SPH) 
 • Řešení kombinací FE, CFD a SPH modelů
 • Rozsáhlou materiálovou knihovnu obsahující parametry k jednotlivým konstitutivním vztahům, s možností upravení nebo rozšíření
 • Sériový a paralelní výpočet na sdílené a distribuované síti
 • Vytvoření geometrie a sítě pomocí nástroje dostupného pro ANSYS Workbench
 • Parametrické modelování a propojení modeláře s autodynem
 • Interakce a deformace těles v krátkém čase
 • Vysokorychlostní a hyperrychlostní nárazy
 • Penetrace těles (průstřely)
 • Pádové zkoušky
 • Fragmentace materiálu
 • Simulace šíření tlakové vlny (výbuch)
 • Návrh sportovního náčiní
 • Simulace výrobních procesů s nelineární plastickou deformaci
 • Explicitní řešič
 • Finite Elements (Lagrange FE), Finite Volume (Euler), Meshfree (SPH)
 • FSI úlohy
 • ALE solver
 • Eroze elementů

ANSYS Workbench
ANSYS TrueGrid
ANSYS ICEM CFD

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin