ANSYS Maxwell

Maxwell je program pro simulaci nízkofrekvenčních elektromagnetických polí. Je založen na metodě konečných prvků (MKP) a umožňuje simulace elektromagnetických polí v časové i frekvenční oblasti. Vyznačuje se automatickou tvorbou sítě, zohledňuje rotační a translační pohyb těles v elektromagnetickém poli. Využívá se při návrhu a analýze elektromotorů, generátorů, solenoidů, transformátorů a senzorů. Díky široké škále spolupráce s ostatními specializovanými programy je vysoce vhodný pro efektivní simulace rozsáhlých elektronických nebo elektromechanických systémů a jejich optimalizaci.

  • Návrh a analýza elektromotorů  a generátorů
  • Návrh a analýza transformátorů
  • Návrh a analýza solenoidů a systémů s magnety
  • Elektromagnetické a obvodové simulace
  • Simulace senzorů

CAD Import

Automatická adaptivní tvorba sítě

Pokročilé materiálové modely (hystereze, demagnetizace, anizotropie, laminace)

Knihovny magnetických materiálů

Výpočet elektromagnetických ztrát

Parametrické, optimalizační a statistické výpočty

Paralelní processing

Scripting a programování

ANSYS Simplorer

Ansys Icepak

ANSYS RMxprt

ANSYS PExprt

MathWorks Simulink

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin