Rozšíření ACT od SVS FEM

Obecně o ACT

ACT Ansys Customization Toolkit je licencovaný balík (modul) programu Ansys, který zpřístupňuje možnost vytváření vlastních aplikací. Bez tohoto balíku jsou možnosti programování velice omezené. Aplikace do Ansys jsou rozšíření (Extensions) určená pro jednotlivé moduly Ansys. Díky aplikacím je možné rozšiřovat funkcionalitu modulů Ansys na specifické oblasti výpočtů. Různé aplikace vznikají od programátorů po celém světě i přímo v Ansys Inc.

Naše na míru vyvinutá ACT úspěšně používají tyto společnosti:

Rozšíření rozdělujeme:

  • dle modulu – SpaceClaim, Mechanical, Fluent, atp.
  • dle finanční náročnosti – zdarma, placené jednorázově, placené paušálně,
  • dle zaměření – na funkčnost modulů (bez ohledu na fyziku), na řešení konkrétních fyzikálních úloh.

ACT, která vyvíjíme a jsou ZDARMA ke stažení:

Návod na instalaci najdete v archivu každého ACT nebo zde.

 

 As 000 

Jednoduché verzování při ukládání a archivaci Workbench projektů.
Modul: Workbench Project
 

 Asociated Springs 

Hromadně změní nastavení objektů Beam a Spring, které byly vytvořeny běžným způsobem, na definici pomocí associativního souřadnicového systému tak, aby se jejich poloha automaticky aktualizovala se změnou polohy geometrie při Geometry Update.
Modul: Mechanical
 

 Body to Body Distance 

Nový Result Objekt pro snadné vyhodnocení nejkratší vzdálenosti mezi vybranými geometrickými entitami. Např. výpočet průběhu nejkratší vzdálenosti mezi 2 tělesy během historie transientního výpočtu.
Modul: Mechanical
 

 Export Displacement History 

Umožní snadný přenos Inital State vybraných tělěs do následného (globálního) modelu pro zohlednění složitého materiálově-kontaktně-geometrické chování pružin, pér, svorek, ... v předepnutém stavu. Lze tak např. předřešit i namáhání z výrobního procesu. Největší výhodou tohoto přístupu je rozdělení výpočtu do dvou menších výpočtů, což výrazně urychlí cekový čas nutný pro výpočet.
Modul: Mechanical
 

 Export to Excel 

Snadné přenášení výsledkových tabulek do Excelu, včetně automatického vytváření grafů pro prezentaci výsledků.
Modul: Mechanical
 

 Extend Selection 

Efektivní vybírání geometrických entit na základě několika parametrů (velikost, poloha, jméno tělesa) současně.
Modul: Mechanical
 

 Mesh Settings Scaling 

Škálování veškerých lokálních nastavení sítě na jedno kliknutí.
Modul: Mechanical
 

 PorZo 

Rozšíření ACT PorZo pro Ansys Fluent poskytuje velmi jednoduché rozhraní pro nastavení požadované tlakové ztráty. PorZo lze použít pro filtry, výměníky tepla, ventily, otvory, perforované desky a mnoho dalších. Kdykoli potřebujete do své simulace zahrnout další tlakovou ztrátu bez podrobného modelování samotného zařízení omezujícího tlak. Hlavní vlastností je lineární regrese naměřených dat a výpočet předdefinovaných děrovaných plechů s přímou konverzí na požadované koeficienty (C2, alpha) pro nastavení okrajové podmínky „Porous Jump“, nebo porézní zóny v Ansy Fluent.
Modul: Fluent
 

Potřebujete rozšíření na míru, která urychlí vaši každodenní práci?

Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme. 

Nebo se chcete naučit programovat ACT sami?

Vyberte si některé z našich školení.

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin