blog

Používání volných rozšíření pro parametrizaci nastavení modelu, skriptování v Mechanical

Online seminář

SVS FEM simulace Ansys
Datum a čas konání
Popis online semináře

Na semináři seznámíme uživatele Ansys Mechanical s možnostmi skriptování a automatizace. Za účelem spouštění skriptů pro konkrétní události (callback) v Mechanical je v rámci tohoto semináře použito volné rozšíření AnyParameter (ACT - Ansys Customization Toolkit by SVS FEM). Jeho další důležitou funkcionalitou je možnost parametrizovat nastavení modelu, která nejsou běžně pro parametrizaci určena. Začátečníkům, ale i pokročilým v oblasti skriptování AnyParameter poskytne spoustu předpřipravených skriptů. Proto je skriptování s tímto ACT mnohem snadnější.

Zdeněk Čada

Ing. Zdeněk Čada, Ph.D.

Senior Mechanical inženýr

Obhájil disertační práci v oblasti přírodní a technické seizmicity na Ústavu stavební mechaniky na VUT v Brně. Již od dob studia se zabývá modelováním nelineárních statických a dynamických úloh strojních a stavebních konstrukcí včetně teplotních simulací, úloh kmitání konstrukcí v interakci s tekutinou, simulacemi procesu 3D tisku a multi-fyzikálními výpočty v oblasti DEM metod v rámci Ansys Discovery. Je spoluautorem desítek technických článků, zpráv a oponentských posudků. Dále se jako vedoucí vývojového oddělení SVS FEM podílí na vývoji softwarových aplikací ve vztahu k Ansys a je spoluautorem komerčně úspěšných rozšíření ACT pro Ansys.

Všechny lektorovy semináře

Napište si o záznam ze semináře

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily

Registrujte se na online seminář

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily