blog

Počítač pro CFD výpočty se 120 jádry a 2 TB RAM paměti za 10 tis. Kč?

Online seminář

SVS FEM simulace Ansys
Datum a čas konání
Software
Popis online semináře

Když jsme se ptali výpočtářů, co je omezuje v práci, přes 50 % z nich uvedlo, že hardware. To se bavíme o společnostech, které mají vlastní výpočetní servery. Co kdyby takové omezení neexistovalo? Jestliže chcete stroj se 100+ jádry, pořizovací cena může být okolo 10 tis. Kč! Jak je to možné? Jednoduše tak, že můžete využít cloudový výpočetní stroj. Že to není vůbec složité zařídit a používat, budeme demonstrovat na úlohách z oblasti výpočtu proudění. Obdobný postup však platí i pro oblast pevnostních úloh a elektro simulací. Od zařízení až po ukázku spuštění úlohy v Ansys Fluent.

Jiří Vondal

Ing. Jiří Vondál, Ph.D.

Vedoucí oddělení Proudění

Získal titul Ing. na ČVUT v Praze a Ph.D. na Fakultě strojní, VUT v Brně v oblasti CFD simulací spalování. Absolvoval stáže na University of Nebraska-Lincoln a TU Munich. V současné době vyučuje na VUT předmět Praktické aplikace CFD. Dlouhodobě se zabývá simulacemi proudění, přestupu tepla, vícefázového proudění a proudění s chemickými reakcemi. Řeší nasazení technologií pro simulaci sypkých hmot pomocí DEM metody a bezsíťové metody proudění. Je autorem software pro obrazovou analýzu sypkých hmot a dalších analytických nástrojů pro inženýrské výpočty naprogramovaných v jazyce Python a C. V současné době u nás vede tým zaměřený na proudění tekutin.

Všechny lektorovy semináře

Napište si o záznam ze semináře

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily

Registrujte se na online seminář

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily