Jakými daty „nakrmit“ výpočty? Stačí jedna licence navíc

Vytvořeno dne 20. 11. 2019

Uživatelé programů pro strukturální, CFD a elektromagnetické výpočty z dílny společnosti ANSYS občas tápou, jaká data použít, aby jejich program pracoval správně a efektivně. Pochyby přitom zdaleka nemají jen začínající uživatelé, ostatně vypočítat vlastnosti nového produktu, ať už vzniká v jakémkoli výrobním segmentu, není triviální záležitost.

Image
SVS FEM simulace Ansys

Pokud si také kladete otázku, kde relevantní materiálová data získat, máme pro vás elegantní řešení. Stačí jedna licence navíc a otevře se vám přístup do databáze materiálových dat zvané ANSYS Granta Materials Data For Simulation (MDS) obsahující údaje o stovkách různých materiálů. Jen pro představu - zahrnuje například informace o vlastnostech více než 360 druhů kovů, více než 160 druhů polymerů a další. Databáze je rozšířením pro jakýkoli produkt z rodiny Mechanical a Maxwell a je přístupná přímo v grafickém rozhraní daného produktu.

ANSYS Granta MDS obsahuje následující materiálové data:

Image
SVS FEM simulace Ansys

1. materiálové modely (při pokojové teplotě, dostupné pro všechny materiály),

      1.1. lineární, elastické isotropní – Youngův modul v tahu, Poissonova konstanta,

      1.2. trhání – mez kluzu a mez pevnosti v tahu,

      1.3. teplotně-mechanické – koeficient teplotní roztažnosti,

      1.4. termální – tepelná vodivost, měrná tepelná kapacita,

      1.5. elektrické – elektrický odpor.

2. teplotně závislá materiálová data dostupná pro vybrané materiály,

3. hyperelastický model (Mooney-Rivlin) dostupný pro vybrané polymery.

Ne všechny materiály uvedené v přiložené tabulce obsahují detailnější informace, například trhací křivky nebo teplotně závislé mechanické vlastnosti. Databáze se však pod dohledem týmu specialistů z Granta Design stále rozšiřuje a tento drobný neduh modulu lze vyřešit komplexnější databází – Granta MI. Nově byla ANSYS Granta MDS rozšířena o značný objem materiálových dat pro elektromagnetické materiály. Uživatelé ANSYS Maxwell nyní mohou těžit z informací o mechanických, elektrických a magnetických vlastnostech, například o saturačních B-H křivkách a jádrových ztrátách. Celkem seznam čítá okolo 500 materiálů.

Samozřejmě existují i další způsoby, jak materiálová data získat. V ideálním případě je lze vyčíst z „datasheetu“ materiálových vlastností od dodavatele. Další možnost, časově i finančně nákladná, je nechat si materiál změřit u certifikovaného pracoviště, avšak v případě více materiálů je nutné zkoušky opakovat. Data je také možné získat z různých internetových zdrojů, což ale vnáší do výpočtu značné nejistoty.

Zájemcům, kteří si s materiálovými daty chtějí ušetřit trápení, je náš tým přípraven výhody databáze prezentovat detailněji. Řídíme se heslem: „Neexistuje hloupá otázka, jen hloupá odpověď.“

Kontaktovat nás můžete mimo jiné také prostřednictvím webového formuláře.