Jak zefektivnit vývoj a návrh desek plošných spojů

Vytvořeno dne 14. 5. 2024
Image
Plošné spoje

Vývoj elektroniky jde stále kupředu. Elektronická zařízení jsou stále výkonnější, komplexnější a vyžadují vyšší míru spolehlivosti a efektivity. Jednou z klíčových oblastí, která stojí v centru tohoto technologického pokroku, je vývoj a návrh desek plošných spojů. Ty jsou doslova nervovým systémem moderních elektronických zařízení. Propojují jednotlivé komponenty a zajišťují jejich správné fungování. Jaké výzvy s sebou vývoj desek plošných spojů přináší a jak je můžete vyřešit?

Nejčastější výzvy při vývoji a návrhu desek plošných spojů

Složitost designu a optimalizace

S rostoucí mírou integrace a funkčnosti elektronických zařízení se zvyšuje i složitost designu DPS. Inženýři se musí už ve fázi návrhu desek plošných spojů vypořádat s tím, jak efektivně rozmístit stále větší množství komponent na omezeném prostoru desky, a zároveň zajistit optimální tepelnou a elektrickou výkonnost.

Tepelná správa

S rostoucí hustotou komponent na deskách plošných spojů se zvyšuje i tepelná zátěž. Správná tepelná správa je klíčová pro zajištění dlouhé životnosti elektronických zařízení a minimalizaci rizika poškození kvůli přehřátí.

Rušení a elektromagnetická kompatibilita

Elektromagnetická kompatibilita je dalším významným faktorem, se kterým se inženýři při návrhu desek plošných spojů potýkají. Rušení a elektromagnetické interference mohou vést k poruchám a snížení spolehlivosti zařízení.

Čas a náklady

Tradiční metody návrhu a testování PCB, založené na fyzických prototypováních a testech, mohou být časově i finančně náročné. Zkrácení vývojových cyklů a minimalizace nákladů jsou přitom klíčové pro zajištění konkurenceschopnosti na trhu.

Významný partner pro inženýry v elektronickém průmyslu

Ansys je předním světovým poskytovatelem softwarových nástrojů pro numerické simulace. Jejich široká škála produktů a technologií nabízí inženýrům v elektronickém průmyslu řešení pro složité výzvy v mnoha oblastech. S problematikou návrhu desek plošných spojů a jejich vývoje pomáhají tato řešení:

Ansys SIwave

Pro řešení problematiky elektromagnetické kompatibility

Ansys SIwave je nástrojem na řešení signálové a napájecí integrity desek plošných spojů mezi komponentami na deskách plošných spojů.

 

Pomocí SIwave mohou inženýři identifikovat potenciální problémy s rušením a navrhnout účinná řešení pro zajištění EMC a spolehlivosti zařízení už v rámci návrhu desek plošných spojů.

Ansys Icepak

Pro řešení tepelné problematiky

Ansys Icepak je specializovaným nástrojem pro analýzu tepelného chování PCB a elektronických komponent. Pomocí Icepak mohou inženýři provádět detailní simulace tepelného toku a identifikovat potenciální tepelné problémy, jako je přehřívání či nedostatečné chlazení.

Ansys HFSS

Pro optimalizaci antén a RF systémů

Ansys HFSS je nástrojem pro simulaci elektromagnetického pole, který je nezbytný pro vývoj antén a RF komponent na deskách plošných spojů. HFSS umožňuje inženýrům optimalizovat výkon antén a RF systémů a minimalizovat elektromagnetické interference.

Ansys Mechanical

Pro analýzu mechanických vlastností

Ansys Mechanical je nástrojem pro simulaci mechanických vlastností PCB a přilehlých komponent. Pomocí Mechanical mohou inženýři provádět simulace mechanického zatížení, vibrací a deformací, což je klíčové pro zajištění mechanické odolnosti a spolehlivosti výsledného zařízení.

Výhody použití Ansys v praxi

Zkrácení vývojových cyklů

Díky simulacím Ansys mohou inženýři testovat a optimalizovat své návrhy PCB mnohem rychleji a efektivněji než pomocí tradičních fyzických prototypů.

Zlepšení přesnosti

Numerické simulace umožňují inženýrům provádět detailní analýzy s vysokou přesností, což vede k vývoji spolehlivějších a lépe fungujících výrobků.

Snížení nákladů

Optimalizace designu a minimalizace chyb v návrhu desek plošných spojů díky simulacím Ansys mohou vést ke snížení výrobních nákladů a zlepšení celkového výkonu výsledného produktu.

Konkurenční výhoda

Použití technologií Ansys umožňuje firmám inovovat rychleji a reagovat lépe na nové tržní požadavky, což může poskytnout konkurenční výhodu na trhu.

 

Směřujte i vy k budoucnosti se simulačními nástroji

Technologie numerických simulací Ansys dodává naše společnost SVS FEM do celé České republiky a Slovenska. Jsou klíčovým prvkem nejen v procesu moderního vývoje desek plošných spojů. Díky široké škále produktů a technologií nabízí Ansys inženýrům v elektronickém průmyslu nástroje pro efektivní řešení složitých výzev spojených s vývojem.

 

Zajímalo by vás víc?

 

Zavolejte nám na +420 543 254 554