blog

Jak vytvořit vyhodnocovací ACT pro Mechanical na příkladě vyhodnocování geometrických tolerancí

Online seminář

SVS FEM simulace Ansys
Datum a čas konání
Určeno pro
zájemce o Ansys Mechanical, ACT; pro pokročilé uživatele
Popis online semináře

V rámci semináře bychom vám rádi ukázali, jak vytvářet výsledkové vyhodnocovací ACT - Ansys Customization Toolkit. Ukážeme tvorbu uživatelského rozhraní, čtení hodnot veličin z analýzy, zobrazení výstupů přídavnou 3D grafikou a tvorba reportu. Jako příklad bychom použili námi vyvíjené ACT pro Ansys Mechanical na vyhodnocování geometrických tolerancí deformovaného modelu, které je schopno vyhodnotit válcovitost, kruhovitost, rovinnost, rovnoběžnost v souladu se strojírenskými zvyklostmi. 

Zdeněk Čada

Ing. Zdeněk Čada, Ph.D.

Senior Mechanical inženýr

Obhájil disertační práci v oblasti přírodní a technické seizmicity na Ústavu stavební mechaniky na VUT v Brně. Již od dob studia se zabývá modelováním nelineárních statických a dynamických úloh strojních a stavebních konstrukcí včetně teplotních simulací, úloh kmitání konstrukcí v interakci s tekutinou, simulacemi procesu 3D tisku a multi-fyzikálními výpočty v oblasti DEM metod v rámci Ansys Discovery. Je spoluautorem desítek technických článků, zpráv a oponentských posudků. Dále se jako vedoucí vývojového oddělení SVS FEM podílí na vývoji softwarových aplikací ve vztahu k Ansys a je spoluautorem komerčně úspěšných rozšíření ACT pro Ansys.

Všechny lektorovy semináře
Martin Černák

Ing. Martin Černák

Mechanical inženýr

Získal titul Bc. na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Už v rámci bakalářské práce se začal zabývat problematikou topologické optimalizace v kombinaci s mikro-průtovými strukturami (lattice structures) a aditivní výrobou. Této problematice se věnuje dále a rozvíjí ji také v rámci diplomové práce řešené na oboru Reverzního inženýrství a aditivních technologií na VUT v Brně. Kromě toho se obecně věnuje modelování aditivně vyráběných strukturovaných meta-materiálů od statických aplikací až po rychlé dynamické děje. V naší společnosti přispívá k tvorbě ACT rozšíření.

Všechny lektorovy semináře

Napište si o záznam ze semináře

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily

Registrujte se na online seminář

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily