zahlavi_banner

Ansys ModelCenter 

Propojení systémových požadavků s technickou analýzou 

Nezávazně poptat

Umožněte inženýrům vytvářet a automatizovat pracovní postupy s více nástroji, optimalizovat návrhy produktů a umožnit modelové systémové inženýrství (MBSE) propojením požadavků s inženýrskou činností. 

Automatizujte provádění libovolného softwarového nástroje jako jsou Ansys LS-Dyna, MathWorks MATLAB®, Microsoft Excel®, MSC Nastran®, PTC Creo® a mnoha dalších. Integrujte tyto nástroje, vytvářejte automatizované pracovní postupy a budujte jejich knihovnu. Využijte vysoce výkonné výpočty k pokládání otázek typu "co kdyby" k provádění obchodních studií. To vše propojte s modelem architektury systémů a umožněte tak modelové systémové inženýrství (MBSE). 

ModelCenter zjednodušuje inženýrskou zátěž automatizací opakovatelných úloh a vytvářením přímých vazeb mezi inženýrskými nástroji a požadavky. Uživatelé přešli od několika simulací denně ke stovkám. Organizace nyní mohou přesunout zdroje, čímž se sníží náklady na vývoj a zároveň se zrychlí doba uvedení na trh. 

Soubory ke stažení

Učte se s námi online!

Oceňované bezplatné semináře pro podporu výuky a pro zdokonalování se v práci se software Ansys

Semináře od SVS FEM Semináře od Ansys

Mám zájem o software