Blog

Ansys CFX - Combustion and Radiation (Spalování a radiace)

Školení

mechanika
Trvání
2 dny
Úroveň
Pokročilá
Forma
Interaktivní

Pro úlohy spalování v současné době doporučujeme využít Ansys Fluent z důvodů výrazně širších možností v oblasti simulace chemických reakcí. Ansys Fluent v současné době nabízí širší paletu modelů zaměřených na oblast spalování, a proto doporučujeme absolvovat školení Ansys Fluent - Combustion and Radiation (Spalování a radiace)

Školení je určeno pro uživatele programu Ansys CFX, kteří se chtějí seznámit s možnostmi a způsoby modelování spalování a radiace. Účastník se seznámí se základními postupy pro definování jednotlivých typů hoření a přenosu tepla sáláním, včetně fyzikálních omezení pro konkrétní numerické modely.

 

Obsah školení:

 • Úvod do numerického modelování spalování
  • Vysvětlení základních pojmů
  • Způsoby volby vhodného modelu
  • Vstupní požadavky na mřížku, počáteční a okrajové podmínky
  • Způsoby definování chemických reakcí
 • Základní modely spalování
  • Eddy Dissipation, Finite Rate Chemistry, PDF Flamelet, Burning Velocity Models (BVM)
 • Pokročilé modely spalování
  • Extended Coherent Flame Model (ECFM), Residual Material Model, Autoignition Model
 • Modelování spalování s diskrétní fází - kapalná paliva
  • definování rozstřiku kapaliny, interakce kapiček od proudového pole mezi sebou a se stěnou
 • Spalování uhlí
 • Modely radiace
  • Úvod, vysvětlení základních pojmů
  • Použití jednotlivých modelů
   • Rosseland, P1, Discrete Transfer, Monte Carlo
 • Emise
  • NOx (thermal, prompt, fuel, N2O, reburn), CO, saze
 • Praktické ukázky

Mám zájem o školení

zpracováním osobních údajů

 

Obecné informace ke školením

 • Místem pořádání školení je standardně sídlo naší společnosti.
 • Školíme dle materiálů společnosti Ansys doplněných o naše materiály.
 • Školení je vedeno interaktivním způsobem u počítače.
 • Součástí školení jsou praktické příklady.
 • Po úspěšném absolvování školení účastník obdrží certifikát.
 • Začátek školení je v 9 hod. a trvá zhruba do 17 hod. Čas je po domluvě možné přizpůsobit.
 • Během školení je zabezpečen oběd.
 • Registrace probíhá přes formulář na stránce jednotlivého školení. Týden před termínem školení posíláme bližší informace.
 • Pro studenty, doktorandy a pedagogy vysokých škol vlastnících předmětný software nabízíme slevu ve výši 25 % z ceny školení (neplatí pro Školení Ansys 365).
 • Slevy nelze sčítat.
 • Pro více účastníků z jedné firmy poskytujeme množstevní slevu (neplatí pro Školení Ansys 365):
  - 2. účastník získá slevu 25 % z ceny školení,
  - 3. a další účastníci pak slevu 50 %.
 • SVS FEM s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit termín školení. Přihlášení budou o zrušení termínu informováni nejpozději 1 týden před termínem školení.
 • V případě zrušení účasti na školení ze strany zákazníka bude SVS FEM s.r.o. uplatňovat storno poplatek ve výši 50 % při odhlášení se 1 týden před termínem školení a 80 % při odřeknutí 2 dny před termínem školení.
 • Ceny školení jsou uvedeny bez DPH (21 %).