Blog

Analýza a optimalizace elektrických strojů - Motory s permanentními magnety

Školení

mechanika
Trvání
2 dny
Úroveň
Pokročilá
Forma
Interaktivní
Cena
19 500 Kč

Cílem tohoto školení je na praktických příkladech seznámit účastníka s problematikou analýzy a optimalizace motorů s permanentními magnety v prostředí programu Ansys Electronics desktop.

  Obsah školení:

  • Úvod do simulace a přehled simulačních prostředků pro návrh, analýzu a optimalizaci elektrických strojů v rámci programu Ansys Electronics desktop. Metodika návrhu elektrických strojů a pohonů.
  • Prvotní návrh motoru programem Ansys RMxprt, vstupní data pro stator, rotor, drážky, ventilaci, vinutí, parametry analýzy a výpočet.
  • Parametrizace modelu, parametrické analýzy, vyhodnocení a zpracování výsledků, protokol stroje a export dat.
  • Náhradní model motoru a jeho začlenění do elektrického schématu realizovaného v prostředí programu Ansys Simplorer.
  • Detailní analýza motoru na základě MKP modelu programem Ansys Maxwell. Zohlednění materiálových nelinearit, laminace, anizotropie a ztrát.
  • Nastavení pro simulaci rotačního pohybu, podmínky symetrie a cyklické okrajové podmínky.
  • Knihovna standardních a předdefinovaných dílů elektrických strojů v programu Ansys Maxwell, parametrizace modelu a parametrické analýzy.
  • Vyhodnocení výsledků MKP analýz, výpočet točivého momentu, ztrát a FFT analýza elektrických veličin.
  • Začlenění MKP modelu motoru do elektrického schématu realizovaného v prostředí Ansys Simplorer, sdružená simulace MKP modelu buzeného elektrickým obvodem.
  • Triky a tipy na urychlení a zpřesnění simulací. Tvorba úsporných výpočetních sítí pro simulace elektrických strojů. Využití paralelního processingu pro urychlení výpočtů.

  Mám zájem o školení

  zpracováním osobních údajů

   

  Obecné informace ke školením

  • Místem pořádání školení je standardně sídlo naší společnosti.
  • Školíme dle materiálů společnosti Ansys doplněných o naše materiály.
  • Školení je vedeno interaktivním způsobem u počítače.
  • Součástí školení jsou praktické příklady.
  • Po úspěšném absolvování školení účastník obdrží certifikát.
  • Začátek školení je v 9 hod. a trvá zhruba do 17 hod. Čas je po domluvě možné přizpůsobit.
  • Během školení je zabezpečen oběd.
  • Registrace probíhá přes formulář na stránce jednotlivého školení. Týden před termínem školení posíláme bližší informace.
  • Pro studenty, doktorandy a pedagogy vysokých škol vlastnících předmětný software nabízíme slevu ve výši 25 % z ceny školení (neplatí pro Školení Ansys 365 Pro a Ansys 365 Premium).
  • Slevy nelze sčítat.
  • Pro více účastníků z jedné firmy poskytujeme množstevní slevu (neplatí pro Školení Ansys 365):
   - 2. účastník získá slevu 25 % z ceny školení,
   - 3. a další účastníci pak slevu 50 %.
  • SVS FEM s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit termín školení. Přihlášení budou o zrušení termínu informováni nejpozději 1 týden před termínem školení.
  • V případě zrušení účasti na školení ze strany zákazníka bude SVS FEM s.r.o. uplatňovat storno poplatek ve výši 50 % při odhlášení se 1 týden před termínem školení a 80 % při odřeknutí 2 dny před termínem školení.
  • Ceny školení jsou uvedeny bez DPH (21 %).