blog

Additive Manufacturing - novinky v Ansys, jak na simulace procesu 3D tisku, jak snížit zmetkovitost

Online seminář

SVS FEM simulace Ansys
Datum a čas konání
Popis online semináře

Trápí vás zmetkovitost vytištěných součástí? Chtěli byste snížit počet iterací při tisku prototypu? V tomto semináři se naučíte, jak nalézt problematická místa vašeho návrhu a kde se zaměřit na vysokou zbytkovou napjatost. Dále odhalíme, jaké lze očekávat deformace po výtisku nebo následném odebrání z tiskové plochy či dokonce to, jak na základě simulace vygenerovat kompenzovanou geometrii, po jejímž výtisku bude výsledný deformovaný tvar co nejbližší tomu požadovanému. Po absolvování semináře budete mít představu, jakým způsobem lze simulovat proces (nejen) kovového 3D tisku a také následné tepelné zpracování pomocí Workbench Additive.

Mojmír Michálek

Ing. Mojmír Cyril Michálek

Mechanical Engineer

Vystudoval obor Inženýrská mechanika a biomechanika na VUT FSI. V diplomové práci se věnoval tématu simulace procesu 3D tisku a díky ní navázal spolupráci s firmou Prusa Research. Kromě simulací v oblasti Additive se věnuje především komplexním nelineárním simulacím a simulacím dynamických dějů a akustiky. Dále se věnuje na to navazujícímu zpracování akustického signálu, které provádí pomocí softwaru Ansys Sound, a skriptování v jazyce Python.

Všechny lektorovy semináře

Napište si o záznam ze semináře

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily

Registrujte se na online seminář

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily