Záhlaví grafika ACT

ACT – Ansys Customization Toolkit

Díky ACT rozšířením je možné navyšovat funkcionalitu modulů Ansys pro specifické oblasti výpočtů, na této stránce najdete rozšíření, která jsou vyvíjena u nás a jsou zdarma ke stažení

Stahujte ACT zdarma  Školení

Co jsou ACT?

ACT Ansys Customization Toolkit je licencovaný balík programu Ansys, který zpřístupňuje možnost vytváření vlastních aplikací. Bez něj jsou možnosti programování velmi omezené. Díky ACT rozšířením je možné navyšovat funkcionalitu modulů Ansys pro specifické oblasti výpočtů. ACT vyvíjejí programátoři po celém světě. Na této stránce najdete rozšíření, která jsou zdarma ke stažení.

Rozdělení ACT:

  • dle moduluAnsys Workbench, Ansys Mechanical, Ansys Fluent atp.
  • dle zaměření – na funkčnost modulů bez ohledu na fyziku, na řešení konkrétních fyzikálních úloh
  • dle finanční náročnosti  zdarma, placené jednorázově, placené paušálně
ACT ikona

As 000

Modul: Workbench Project

Je vhodný pro jednoduché verzování při ukládání a archivaci Ansys Workbench projektů.

ACT ikona

Export to Excel

Modul: Mechanical

Používá se pro snadné přenášení výsledkových tabulek do Excelu včetně automatického vytváření grafů pro prezentaci výsledků.

ACT ikona

Associated Springs

Modul: Mechanical

Hromadně změní nastavení objektů Beam a Spring, které byly vytvořeny běžným způsobem, na definici pomocí associativního souřadnicového systému tak, aby se jejich poloha automaticky aktualizovala se změnou polohy geometrie při Geometry Update.

ACT ikona

Body to Body Distance

Modul: Mechanical

Nový Result Objekt snadno vyhodnocuje nejkratší vzdálenosti mezi vybranými geometrickými entitami, např. pro výpočet průběhu nejkratší vzdálenosti mezi 2 tělesy během historie transientního výpočtu.

ACT ikona

Extend Selection

Modul: Mechanical

Umožňuje efektivní vybírání geometrických entit na základě několika parametrů současně (velikost, poloha, jméno tělesa).

ACT ikona

Mesh Settings Scaling

Modul: Mechanical

Škáluje veškerá lokální nastavení sítě na jedno kliknutí.

ACT ikona

Export Displacement History

Modul: Mechanical

Umožní snadný přenos Inital State vybraných tělěs do následného (globálního) modelu pro zohlednění složitého materiálově-kontaktně-geometrického chování pružin, pér, svorek atd. v předepnutém stavu. Lze tak např. předřešit i namáhání z výrobního procesu. Největší výhodou tohoto přístupu je rozdělení jednoho většího výpočtu do dvou menších, což výrazně urychlí cekový čas nutný pro výpočet.

ACT ikona

PorZo

Modul: Fluent

Poskytuje velmi jednoduché rozhraní pro nastavení požadované tlakové ztráty. Lze jej použít pro filtry, výměníky tepla, ventily, otvory, perforované desky a mnoho dalšího. Umožní zahrnout do simulace zahrnout další tlakovou ztrátu bez podrobného modelování samotného zařízení omezujícího tlak. Hlavní vlastností je lineární regrese naměřených dat a výpočet předdefinovaných děrovaných plechů s přímou konverzí na požadované koeficienty (C2, alpha) pro nastavení okrajové podmínky „Porous Jump“, nebo porézní zóny v Ansys Fluent.

Naše ACT používají

Potřebujete ACT na míru?

Dejte nám o tom prosím vědět

Chcete se ACT naučit programovat?

Podívejte se na nabídku školení

Učte se s námi online!

Oceňované bezplatné semináře pro podporu výuky a pro zdokonalování se v práci se software Ansys

Semináře od SVS FEM Semináře od Ansys