blog

Užitečné funkce v Mechanicalu – aby šla práce lépe od ruky

Online seminář

SVS FEM simulace Ansys
Datum a čas konání
Určeno pro
zájemce o Ansys Mechanical, úroveň mírně pokročilý
Software
Popis online semináře

Seznámíme Vás s užitečnými funkcemi pro preprocessing a postprocessing v Mechanicalu, které jsou často opomíjené, ale zjednoduší a zefektivní Vám práci. Úvod semináře je věnován tvorbě Named Selection a použití Object Generator, zatímco v závěru dojde na řadu vytváření uživatelem definovaných výsledků nebo animací s měnící se legendou.

Milan Barančík

Ing. Milan Barančík

Mechanical inženýr

Rok studoval obor Aplikovaná statistika v rámci programu Aplikovaná matematika na Univerzitě Palackého v Olomouci. Následně změnil své zaměření a úspěšně ukončil studium oboru Inženýrská mechanika a biomechanika na FSI VUT v Brně. V rámci diplomové práce se zabýval stanovením mechanických vlastností keramických pěnových struktur s otevřenou pórovitostí. V současné době se zabývá numerickými simulacemi v oblasti mechaniky těles, zejména se zaměřením na nelineární statické a dynamické analýzy, ustálené a tranzientní teplotní analýzy a v menší míře se zaměřuje na simulace dlouhovláknových kompozitních struktur a hodnocení životnosti plošných spojů a jejich komponent.

Všechny lektorovy semináře

Napište si o záznam ze semináře

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily

Registrujte se na online seminář

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily