blog

Tvorba hybridních sítí pro lopatkové stroje v Ansys TurboGrid

Online seminář

banner semináře
Datum a čas konání
Určeno pro
Středně pokročilé
Software
Popis online semináře

V tomto semináři bude představen celý postup od úpravy modelu až k nastavení samotného síťování.

Ansys TurboGrid je tradičně využívaným nástrojem pro automatizovanou tvorbu kvalitních hexahedrálních sítí pro rotační stroje. Kvalita a rychlost generování sítí je ovšem doprovázena zanedbáním detailů lopatek v blízkosti nosného a krycího disku. Nová funkce hybridního síťování tento problém elegantně řeší dekompozicí problematických míst pomocí tetrahedrální sítě, přičemž zbytek domény si zachovává plně strukturovanou hexahedrální síť.

 
Radim Burda

Ing. Radim Burda

CFD inženýr

Vystudoval obor Fluidního inženýrství na VUT FSI v Brně. V rámci své diplomové práce prováděl simulace optimalizace tlakových rázů peristaltického čerpadla pro hemodialýzu. V rámci disertační práce se  zabýval dynamikou kavitačního proudění s uplatněním pro vytváření kavitačně-erozních modelů a odstraňování léčiv a hormonů z odpadních vod. Na FSI se i nadále podílí na výuce hydromechaniky a CFD simulací. Specializuje se na simulace rotačních strojů (CFX, Fluent), optimalizaci a citlivostní analýzu s důrazem na vytváření redukovaných modelů pro digitální dvojčata (OptiSLang, Twin Builder, Fluent Adjoint) a na systémové a FSI analýzy. V rámci simulací využívá jazyky Python a C. Na své pracovní specializaci nejvíce oceňuje možnost náhledu do široké řady inženýrských aplikací, variabilitu každého pracovního dne a možnost předávat znalosti budoucím inženýrům.

Všechny lektorovy semináře

Napište si o záznam ze semináře

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily

Registrujte se na online seminář

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily