Topologická optimalizace pomáhá snížit hmotnost automobilu

Vytvořeno dne 6. 12. 2018

Inženýři v automobilovém průmyslu čelí nelehkým výzvám pro snižovaní spotřeby paliva a emisí. Prioritou je snížení váhy vozidla, při které hraje klíčovou roli topologická optimalizace a použití alternativních materiálů, jako např. hliník anebo kompozity.
Moderní softvérová řešení od společnosti ANSYS pomáhají inženýrům optimalizovat jednotlivé konstrukční díly a snížit tak celkovou hmotnost automobilu, která má vliv na výslednou spotřebu paliva. Software ANSYS Mechanical nabízí komplexní nástroje pro strukturální analýzu a topologickou optimalizaci, které nahrazují tradiční přístup manuálního redesignu anebo parametrickou optimalizaci. 
Výhodou topologické optimalizace je nezávislost na konstrukčních rozměrech. Během procesu optimalizace se odebírá materiál z celkového objemu konstrukčního dílu při dodržení předem stanovených ohraničení, například:
-    Vnější hranice dílu
-    Omezení pevnosti dílu 
-    Zachování propojovacích oblastí

 Praktická ukázka topologické optimalizace při návrhu konstrukce brzdového pedálu