blog

Tipy a triky – programování maker v APDL Advanced

Online seminář

SVS FEM simulace Ansys
Datum a čas konání
Software
Popis online semináře

Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s možnostmi využití programovacího jazyka APDL pro psaní maker, dávek výpočtů a tvorbu parametrických modelů v klasickém prostředí Ansys Mechanical APDL. V tomto díle si ukážeme pokročilé postupy při psaní maker jako je - využití vícedimenzionálních parametrů a vektorové operace mezi nimi. Tyto postupy dokáží výrazně zrychlit běh maker zejména v případě, že je potřeba provádět operace na celém modelu nebo na jeho větší části.

László Iván

Ing. László Iván, Ph.D.

Vedoucí oddělení strukturálních analýz

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, obor Inženýrská mechanika a biomechanika. V rámci doktorského studia se zabýval problematikou mechanického namáhání umělých kloubů, zejména toho kyčelního. Už v rámci doktorského studia začal spolupracovat s naší společností a podílel se na řešení zejména mechanických lineárních i nelineárních analýz. Současně vedl semináře pro stávající i nové uživatele systému Ansys. Nyní se už více než čtvrt století zabývá problematikou silně nelineárních a dynamických analýz ve strukturální mechanice a také programováním uživatelských nadstaveb pro Ansys v jazyce APDL.

Všechny lektorovy semináře

Napište si o záznam ze semináře

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily

Registrujte se na online seminář

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily