Školení ANSYS FLUENT - FSI (Interakce pevných těles a tekutiny)

Délka školení: 

2 dny

Úroveň: 

pokročilá

Forma: 

interaktivní

Cena (bez DPH): 

27 000 Kč
Termíny školení se domlouvají individuálně.

 

Školení je určeno pro uživatele, kteří chtějí řešit sdružené výpočty zahrnující proudění a pevnostně-deformační úlohy. Je zaměřeno na jednocestnou i dvoucestnou interakci pevné stěny s tekutinou, jak v oblasti teplotních analýz, tak i v oblasti pevnostně-deformačních analýz. Školení obsáhne kompletní nastavení a popis možností FSI analýz v prostředí ANSYS Workbench včetně vysvětlení dějů běžících na pozadí výpočtu. Nejčastěji je využíváno pro transientní teplotně-deformační úlohy při najíždění zařízení do provozu, nebo pro pevnostně-deformační úlohy s hyperelastickými materiály, případně tlumení kmitů deformující se stěny okolní tekutinou.
Jestliže vás zajímá interakce tuhých těles s tekutinou, kde nemusíte řešit deformace tuhých těles, tak místo školení FSI doporučujeme zúčastnit se našeho školení Dynamic Meshes. Součástí je právě řešič 6-DOF určený pro výpočty např. kuželek ventilů, plovoucích objektů na vodní hladině, apod.

Využívané nástroje:

ANSYS Workbench, ANSYS Fluent, ANSYS Mechanical, System Coupling, External Data

Předpoklady:

Obsah školení:

  • Představení rozhraní Workbench z hlediska použití pro interakci proudění a pevných látek (FSI)
  • System coupling – funkce a možnosti propojení Fluentu s MKP řešičem (modul External Data Connections)
  • Two-way coupling, stacionární i nestacionární modelování, konvergence
  • Problematika mapování sítí na rozhraních fluid-solid
  • Pohyblivé a deformující se sítě ve Fluentu pro účely FSI analýzy
  • One-way coupling, pevnostní i teplotní a stacionární i nestacionární modelování, statický přenos dat, využití modulu External Data, manuální export dat z Fluentu
  • Postprocessing a vyhodnocení FSI simulací, využití CFD-Postu
 
1 Začátek 2 Dokončit
Registrace
Napište datum Vašeho ideálního termínu
Vložte počet účastníků, další poznámku ke školení
 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin