Školení ANSYS Workbench & Mechanical – ACT Programming & Scripting (ACT programování a skriptování)

Délka školení: 

3 dny

Úroveň: 

pokročilá

Forma: 

interaktivní

Cena (bez DPH): 

30 000 Kč
Termíny školení se domlouvají individuálně.

 

Školení seznamuje účastníky s nástrojem ACT, který je jednotnou platformou v ANSYS Workbench pro programování a skriptování skrze jednotlivé produkty. Účastníci jsou seznámeni s interpretovaným programovacím jazykem Python a jakým způsobem přistupovat k objektové struktuře ANSYS Workbench Project a ANSYS Workbench Mechanical. Naučí se vytvářet uživatelské rozhraní rozšiřující prostředí ANSYS jak na bázi XML, tak i na bázi Microsoft .NET knihoven. Naučí se vytvářet, kompilovat, linkovat a distribuovat vlastní rozšíření přenositelná spolu s projektem. Součastí školení je tvorba obslužných rutin pro tvorbu uživatelsky definovaných objektů zatížení, výsledků a vnořených skriptů APDL. Odvození vlastních projektů z reálných programových rozšíření firmy SVS FEM.

Obsah:

  • Základy ACT
  • Úvod do programování Pythonu (syntaxe, built-in funkce, přídavné moduly, objektové programování, řízení výjimek, …)
  • Úvod do tvorby uživatelského rozhraní (GUI) pomocí XML a pomocí Microsoft .NET ovládacích prvků (formuláře, tlačítka, check-box, radio-box, menu, list, …)
  • ACT console (přístup k jednotlivým objektům Workbench a Mechanical, automatizace, debugování ACT, …)
  • Konzultace při vývoji jednotlivých projektů účastníků semináře
Registrace
 

 

Hotline:

+420 724 895 455

hotline(at)svsfem(dot)cz

Online HelpDesk

 
facebook youtube