ANSYS Vista TF

ANSYS Vista TF je plně integrován do prostředí ANSYS Workbench za účelem rychlého konstrukčního návrhu a analýzy lopatkových strojů. Jako 2-D solver pro řešení průtoku vyplňuje prostor mezi 1-D korelačními analýzami a plnou 3-D CFD analýzou. Nabízí rychlou počáteční analýzu rotačních strojů před vlastními hlubšími a detailnějšími 3-D analýzami. Realizace prvotních iterací na bázi těchto počátečních návrhů umožňuje řešiči Vista TF významně redukovat celkový čas potřebný pro vývoj nového produktu a maximalizovat efektivitu inženýrské simulace.

  • Optimalizace tvaru lopatek turbíny, čerpadla, ventilátoru a dalších lopatkových strojů
  • Tvorba sítě lopatek pro navazující CFD/FEM/FSI analýzu

Integrace do prostředí ANSYS Workbench

Integrace do prostředí ANSYS Workbench umožňuje přímý import konstrukčních návrhů lopatkových strojů pro následnou analýzu průtoků pomocí ANSYS Vista TF. Uživatel může využít rozsáhlou správu parametrů děděnou prostředím ANSYS Workbench pouhou aktualizací jednotlivých variant konstrukcí přes jedno tlačítko společně s automatickou tvorbou reportů pro následnou vizualizaci přes nástroj CFD-Post.

Rychlá jedno- i vícestupňová analýza

ANSYS Vista TF řeší zjednodušenou množinu rovnic na 2-D střednicové plochy s empirickými korelačními vztahy pro ztrátu, náběh atd., a tím pádem běží pouze zlomky sekund či minut. Takto krátká doba zpracování nabízí rychlé zlepšení základních konstrukčních návrhů v časných vývojových cyklech před realizací detailní 3-D CFD analýzy.

Flexibilní korelace

ANSYS Vista TF nabízí řadu korelačních šablon pro různé typy strojů od kompresorů a turbín až po ventilátory a čerpadla. Podrobná dokumentace umožňuje pokročilým uživatelům snadno upravit ztráty a odchýlené parametry, tak aby byly splněny požadavky kladené na vytvářenou konstrukci.

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin