ANSYS Polyflow

Díky jedinečné schopnosti návrhu designu inverzní matrice můžete vyvinout novou matrici pro vyfukované nebo lisované výrobky mnohem rychleji než pomocí tradičních experimentálních metod. Realizace procesu pokus-omyl na bázi ANSYS Polyflow přinese ve srovnání s experimentálnimi změnami na výrobní lince značnou úsporu nákladů i času. Inženýrské simulace tvarování skla a plaveného skla  pomáhají vývojářům rychleji vytvářet kvalitnější výrobky, skleněné nádoby či skleněné tabule.

 • Vázaný extruding viskózní tekutiny s newtonovskou tekutinou
 • 3D predikce inverzního tvaru extruderu pro dosažení optimálního tvaru výrobku
 • Vytvrzování tenkých nanášených filmů
 • Tečení skloviny ve sklářské peci
 • Lepení a vytvrzování kompozitu pneumatiky
 • Lisování plastové lahve
 • Spřádání viskoelastických vláken v procesu jejich krystalizace
 • Tixotropní chování u jogurtu
 • Interakce tekutiny a pevné látky v procesu lisování
 • Simulace razidlové výroby u viskoelastických látek
 • Simulace kontaktu tekutina-tekutina

Vývoj lepších obalů

Nasazení virtuálních prototypů vytvářených pomocí Polyflow vám umožní lépe modelovat výrobní proces, vyhodnotit a otestovat chování daného návrhu či zhodnotit životnost. Nabízí vám tak možnost přijmout nápravná opatření, abyste rychle a úsporně navrhli lehčí obaly s lepšími vlastnostmi.

Zvyšování účinnosti extruderů

Pro dodržení přísných tolerancí, které trh vyžaduje, se některé firmy uchylují k metodám pokus-omyl zejména u úloh spolu extrudovaných plastových a pryžových profilů. Tento postup je časově náročný, nákladný a může mít negativní dopad na životní prostředí. Použití inženýrské simulace včetně jedinečné schopnosti inverzního designu matrice, kterou Polyflow nabizí, můžete výrazně snížit počet iterací metodou pokus-omyl na svých provozních linkách. Nabízí vám nekompromisní vhled do celého procesu pomocí vizualizace proudění polymeru, která vám umožní rychle řešit nečekanou škálu problémů.

Zlepšení výkonu s digitální materiálovou laboratoří

Polyflow pomůže zkoumat chování nových plastů a elastomerů při vytlačování, vyfukování, tepelném tváření, spřádání vláken či lití tenkovrstvých odlitků. Simulace vám umožní testování nových pryskyřic ještě před tím, než byly fyzicky vyrobeny. Můžete obráceně navrhnout vhodnou pryskyřici pro maximalizaci výkonu konečného produktu při současné minimalizaci nákladů a dopadů na životní prostředí. ANSYS poskytuje rozsáhlou knihovnu matematických materiálových modelů, které napomáhají při simulaci široké škály materiálů.

Nelineární tepelné účinky včetně záření

Polyflow modely zahrnují simulace viskózního ohřevu pro možnost detekce potenciálního zhoršení polymerního stupně nebo nežádoucího vytvrzování pryží. Přesné modelování vysokoteplotních procesů, jako je například tvarování skla, vyžaduje použití pokročilých nelineárních vlastností materiálů, přesnou predikci záření společně s Narayanaswamovým modelem, který zahrnuje simulaci materiálové relaxace napětí během procesu chlazení.

Interakce tekutiny a pevné látky

Pomocí nativního algoritmu pro interakci tekutiny a pevné látky (FSI) lze modelovat termomechanických interakce mezi tekutinami a okolními pevnými látkami v plně vázané formě. Dojde-li k velké deformaci v pružné oblasti, dělení sítě se automaticky zjemní, aby bylo dosaženo zlepšení kvality výsledků.

Optimalizace a průzkumová analýza

Navrhování zařízení a procesů pro dosažení nejlepších výsledků zahrnuje posouzení více návrhů a optimalizaci toku i geometrických parametrů. S ANSYS Polyflow můžete definovat jakýkoli skalár jako optimalizační proměnnou, včetně reologických parametrů, okrajových podmínek či složek posuvů sítě. Následné můžete využít vestavěný optimalizační algoritmus pro automatickou minimalizaci, resp. maximalizaci dané cílové funkce na základě definovaných vstupních parametrů.

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin