ANSYS Model Fuel Library (MFL)

MFL zahrnuje podrobné a ověřené reakční mechanismy pro více než 65 komponent paliva, které jsou relevantní pro simulace spalování v průmyslových a komerčních aplikacích. Složky paliva mohou být použity pro reprezentaci plynných i kapalných procesů spalování ropných i alternativních paliv. Plynné složky zahrnují jak přírodní, tak syntetické plyny, biopaliva a příměsi. U kapalného paliva mohou být složky paliva použity při vytváŕení alternativních náhrad široké škály běžných paliv včetně benzínu, tryskového paliva, alternativních paliv, palivových příměsí a aditiv.

  • Optimalizace kompresních poměrů u spalovacích motorů
  • Teplotní zatížení v důsledku pracovního cyklu spalovacích motorů
  • Kvantitativní určení emisí u spalovacího motoru
  • Simulace usazování částic v prostorách spalovacího motoru

Vytvořeno konzorciem modelů paliv

Knihovna modelů paliv je založena na výsledcích průmyslem řízeného projektu konzorcia modelů paliv (2006-2012) a navazující službě knihovny modelů paliv, která udržuje knihovnu aktuální a na současném stavu poznání v oblasti spalování

Obsahuje přes 60 hlavních komponent paliva

MFL zahrnuje validované modely více než 60 hlavních komponent paliva, které mohou být použity pro přesné simulace spalování běźných paliv, jako např. benzín, nafta, tryskové palivo, FT paliva, přirozené a syntetické plyny, biopaliva a aditiva. Tato paliva mohou být reprezentována „náhradními palivy“, která jsou kombinací více MFL složek. Tyto palivové složky spadají do chemických tříd n-alkanů, iso-alkanů, jednocyklických a dvoucyklických aromatických sloučenin, cykloalkanů, alkenů, okysličených paliv a aditiv. Navic mechanismy palivových modelů zahrnují prekurzory pro tvorbu sazí a emisních látek.

Redukční mechanismy s Chemkin-Pro Reaction pro Workbench

Vkládání jednotlivých mechanismů z knihovny je velmi jednoduché díky modulu Chemkin-Pro Reaction pro Workbench. V tomto prostředí algoritmus automaticky určí optimální směsi, které korespondují s vlastnostmi reálných vícesložkových paliv. Prostředí následně automaticky redukuje velikost řešeného modelu pomocí kombinace několika redukčních technik. Uživatel specifikuje požadované parametry a přijatelné toleranční intervaly, na jejichž základě prostředí automaticky generuje nejmenší jádro probíhajícího mechanismu splňujícího specifikované požadavky.

Kombinace s ostatními produkty ANSYS

MFL modely jsou kryptovány při propojení s ostatními nástroji ANSYS včetně Chemkin-Pro, Reaction Workbench, Energico, Forte, Fluent. Pomocí MFL je možné modelovat reálná paliva buď pomocí přesně definovaných chemických vlastností paliv, nebo definicí odpovídající náhrady. Doporučujeme využívat nástroje Chemkin-Pro/Reaction Workbench pro formulování náhrady kapalných paliv a také pro snížení hlavních reakčních mechanismů pro dosažení menších algoritmů, které mohou být použity pro jednotlivé aplikace (např. detailní CFD analýze)

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin