ANSYS BladeModeler

ANSYS BladeModeler software je specializovaný a snadno použitelný nástroj pro rychlé 3-D návrhy točivých strojů. Používá se pro návrh axiálních, smíšených a radiálních lopatkových komponent pro čerpadla, kompresory, ventilátory, dmychadla, turbíny, expandéry, turbodmychadla, induktory a další.

  • Optimalizace tvaru lopatek turbíny, čerpadla, ventilátoru a dalších lopatkových strojů
  • Tvorba sítě lopatek pro navazující CFD/FEM/FSI analýzu
  • Stanovení tvaru lopatek pro minimalizaci kavitačních účinků

Komplexní řešení pro lopatkové stroje

ANSYS BladeModeler je integrován v prostředí ANSYS DesignModeler, který poskytuje kompletní 3-D možnosti modelování a umožňuje vytváření libovolných geometrických prvků, jakými jsou závěsy lopatek, náběžné a odtokové hrany, zkosení, zaoblení a další.

Návrhy lopatek mohou být vzájemně kombinovány s dalšími nelopatkovými prvky, kterými bývají často kryty, bandáže či komplexní tvary vrcholů lopatek. Tyto nelopatkové prvky mohou být vytvářeny přímo, nebo importovány přes CAD pluginy podporující všechny hlavní poskytovatele CAD řešení, a to bez ohledu na tvar, který má být sestaven a zpracován. BladeModeler nabízí základní vazbu mezi interaktivním návrhem lopatek, tvorbou sítě a pokročilou simulací jak na bázi mechaniky tekutin, tak mechaniky pevných těles.

Integrované nástroje pro hodnocení kvality lopatek

BladeModeler obsahuje hlavní konstrukční nástroje od PCA Engineers: Vista CCD pro odstředivé kompresory, Vista RTD pro radiální turbíny, Vista CPD pro odstředivá čerpadla a Vista AFD pro axiální ventilátory. S ohledem na hlavní funkci zařízení – hmotnostní tok, tlakové poměry, atd. – a geometrické limity navrhne program geometrii lopatek a odvodí základní bezrozměrné výkonostní charakteristiky včetně charakteristické rychlosti a toku. Výstupní geometrie je následně přimo dostupná pro další modifikace v prostředí BladeModeler.

Interaktivní návrh tvaru lopatek

BladeModeler používá pro svůj konstrukční návrh lopatek sérii 2-D řezů po oblouku lopatky, nebo v uživatelem definovaných pozicích, která umožňuje okamžitou a interaktivní tvorbu 3-D modelu a zároveň poskytuje dostatečné množství informací o geometrii, jakými jsou úhel lopatky, průřezová plocha apod. Software používá střednicovou plochu pro definici průtočných cest a nabízí dva různé způsoby pro definici tvarů lopatek. Můžete využít způsob tvorby geometrie pomocí parametrů úhel/tloušťka pro určení lopatkového úhlu, či rozložení tlouštěk lopatky (tj. způsob typický pro radiální lopatkové stroje). Případně můžete využít způsob kombinující parametry sací a přetlakové strany pro konstrukční návrh nezávislého tvaru křivek přetlakové a sací strany (způsob typický pro axiální lopatkové stroje).

Integrace s prostředím ANSYS Workbench

ANSYS BladeModeler je plně integrován do prostředí ANSYS Workbench, a poskytuje tak řadu možností pro řízení pracovního postupu společně s možností automatizovaného propojení různých aplikací v procesu tvorby  modelu na bázi jednoduchého principu „táhni a pusť". Např. můžete snadno a přímo převést svůj konstrukční návrh do pracovního postupu navazujícího na Vista TF či tvorbu sítě na bázi nástroje TurboGrid. Plná integrace umožňuje parametrické a trvalé spojení do jiných aplikací ANSYSu, jakými jsou např. Vista TF pro rychlou 2-D analýzu průtoku či Turbogrid  pro generování sítě, příp. řešení mechaniky tekutin firmy ANSYS pro 3-D CFD analýzu, nebo software pro řešení úloh mechaniky pevných látek firmy ANSYS pro napěťovou či modální analýzu. Všechny tyto propojené analýzy tak díky tomu můžete vytvářet a zpracovávat v jednom CAE prostředí.

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin