ANSYS SpaceClaim Direct Modeler

ANSYS SpaceClaim Direct Modeler (ANSYS SCDM) představuje intuitivní 3D geometrický modelář založený na technologii „Direct Modeling“. Slouží k tvorbě, editaci a opravě 3D geometrie vhodné jak pro běžnou konstrukční činnost, tak pro další numerické analýzy.

Přináší nový pohled na práci s CAD modely. Umožňuje importovat veškeré existující CAD modely běžných formátů i dynamicky vytvářet a upravovat vlastní modely pomocí tažení myší. Všechny změny jsou zobrazeny v reálném čase. To během práce umožňuje udržovat stále podrobnou představu o kompletním modelu.

ANSYS SpaceClaim umožňuje modifikaci kompletního tvaru modelu bez znalosti historie tvorby geometrie a bez znalosti vztahů mezi jednotlivými prvky modelu. Tím je potlačena možnost vzniku chyb při přenosu modelů mezi jednotlivými formáty, ale zároveň model zůstává dál živým a funkčním.

 • Rychlý design prototypu
 • Práce se souborem STL
 • Preprocesor pro CFD analýzy
 • Preprocesor pro strukturální analýzy
 • Preprocesor pro elektronické analýzy

Direct Modeling

Pomocí tažení hran i ploch lze jednoduše vytvářet objemová i plošná tělesa.

Podpora a editace CAD souborů

Undo/Redo funkce

Všechny provedené kroky lze pomocí jednoduché historie vrátit zpět.

Režim Skica-Řez-3D

Vazby (Align, Tangent, Gear,...)

Tvorba výkresů

Oprava poškozené geometrie

Rychle a efektivně lze odstraňovat z modelu nadbytečné detaily, a to ubíráním i přidáváním geometrie.

Render modul

Sheet modul

Import MCAD souborů 

Import mechanical CAD (MCAD) do ANSYS Electronics Desktop produktů: Maxwell, HFSS, AEDT-Icepak 

 

 

  • ANSYS Workbench
  • CATIA Interface
  • Import (ACIS, 3D PDF, AMF, DEF, AutoCAD, Cadence, CATIA V4/5/6, Creo, ProEngineer, DesignModeler, ECAD, Fluent MSH, IGES, Inventor, JT Open, NX, Parasolid, PLY, QIF, Rhino, RS Components, SketchUp, SolidEdge, Solidworks, STEP, STL, VDA, Wavefront, VRML, images, videos)
  • Export (ACIS, 3D PDF, AMF, ANF, AutoCAD, CATIA V5/6, MS Excel, Fluent MSH, IGES, JT Open, KeyShot, OpenVDB, Parasolid, PLY, POV-Ray, MS PowerPoint, QIF, Rhino, SketchUp, STEP, STL, VDA, VRML, Wavefront, XAML, XPS, images)

  Koupit online můžete přímo v e-shopu Ansysu:   (Discovery Essentials)

   

   

  Hotline:

   

  Sledujte nás:

  facebookyoutubelinkedin