ANSYS Meshing

ANSYS Meshing je univerzální, inteligentní, automatizovaný, vysoce výkonný mesher integrovaný do prostředí ANSYS Workbench.  Jedním kliknutím lze vytvořit vhodnou síť pro všechny části modelu. V závislosti na použité fyzice (FEM, CFD, Explicit, EMAG, ...) a tvaru geometrie ANSYS Meshing automaticky nastaví vhodné parametry pro tvorbu sítě.  Doladění sítě je pak možné pomocí široké škály nastavení různých parametrů. Proces paralelní tvorby sítě automaticky používá všechna volná jádra pro zkrácení času tvorby.

ANSYS Meshing je robustní univerzální nástroj pro síťování CAD geometrie. Nabízí automatický, poloautomatický až manuální přístup k síťování. Umožňuje tvorbu, import a úpravu geometrie z více i méně standardních CAD systémů, navíc podporuje STL formát typický například ve 3D tisku a pod. Je optimální pro tvorbu strukturovaných hexa sítí a společně se silnými nástroji pro analýzu, vyhodnocování a úpravu sítí se výrazně doporučuje pro CFD výpočty a velké modely. Má široké možnosti výstupů pro celou řadu řešičů. Implementací do ANSYS Workbench umožňuje snadnou parametrizaci sítě a geometrie, automatizaci nebo šablonování.

  • Tetrahedrální elementy (Octree, Delaunay, Advancing Front, CFX-Mesh)
  • Hexahedrální elementy (Sweep, Thin Solid, HexDominant, Multizone)
  • Prismatickou mezní vrstvu lze generovat na všech typech mřížky
  • Generace 2D (Quad, Tri), 1D (Beam, Rod) elementů

Kurz vhodný pro výpočtáře, kteří vyžadují vysoce kvalitní sítě s minimálním počtem elementů, příp. potřebují provést manuální zásah do již existující sítě elementů. Předmětem školení je seznámení s jednotlivými postupy a nástroji prostředí ICEM CFD na velkém množství tutoriálů. Kurz je doporučen zejména CFD a Explicit výpočtářům, kterým poskytuje potřebnou volnost i automatizaci při generování sítě vhodné pro jejich úlohy.

Kurz vhodný zejména pro začínající výpočtáře, nebo výpočtáře přecházající z jiných či starších technologií. Cílem kurzu je seznámit účastníky s prostředím ANSYS Meshing, s jednotlivými kroky tvorby sítě elementů, hodnocení kvality sítě, zlepšování, opravy či adaptace sítě dle požadavků uživatele, včetně parametrizace a základních úskalí při síťování modelu.

Kurz je vhodný pro uživatele Ansys CFD, kteří hledají automatizovaný nástroj pro tvorbu výpočetních sítí. Účastníci získají pokročilé znalosti v oblasti tvorby nestrukturovaných sítí typu tetrahedral, polyhedral a poly-hexcore. Využití je možné jak pro rychlé tvorby sítí jednoduchých úloh, tak i pro síťování velmi komplexních geometrií (typicky rozsáhlé sestavy zařízení, motorové zástavby, škálově velmi členité geometrie). S ohledem na nové a velmi propracované rozhraní Fluent Meshingu se jedná o velmi zajímavou alternativu k tvorbě strukturovaných sítí pomocí nástrojů Ansys ICEM, nebo SpaceClaim meshing. Kromě automatizované tvorby sítí bude ukázána také možnost manuálních zásahů do vytvářených sítí.

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin