ANSYS optiSLang

Jeden z nejefektivnějších softwarových nástrojů používaných pro úlohy týkající se:
     • citlivostní analýzy
     • víceúčelové analýzy
     • multidisciplinární optimalizace
     • analýzy spolehlivosti a odolnosti
     • identifikace parametrů
     • optimalizace robustnosti systému (RDO)

Optimalizační a stochastické analýzy mohou být prováděny v libovolné fázi vývojového procesu. Je možné tedy navrhnout výrobek splňující všechny požadavky na citlivost, spolehlivost a odolnost. Všechny analýzy se provádějí prostřednictvím přehledného grafického uživatelského rozhraní, jehož pomocí lze připojit jakýkoliv stávající simulační proces (bez ohledu na použitý CAD software a FEM řešič) a využívat všechny funkce programu ANSYS OptiSLang.

  • Optimalizace výkonu produktu
  • Minimalizace použitého materiálu
  • Zjištění vlivu vstupních parametrů na výsledné chovní produktu
  • Hodnocení robustnosti návrhu
  • Analýza pravděpodobnosti selhání
  • Kalibrace materiálových modelů na základě experimentálního měření

Předdefinované interaktivní postprocesorové toky

Umožňují také méně zkušeným uživatelům úspěšně provádět multidisciplinární optimalizace a stochastické analýzy.

Optimalizační metody programu

Gradientní metody i genetické algoritmy, vývojové strategie a adaptivní metody plochy odezvy.

Široký sortiment statistických parametrů pro analýzu odolnosti

Odchylka, korelace, koeficient vzájemné korelace, pravděpodobnost atd.

Metody pro identifikaci parametrů

Můžou být použity např. pro kalibraci materiálových parametrů, které nejsou přímo měřitelné.

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin