Ohlédnutí za 29th Ansys Users' Meeting – SVS FEM Simulation Conference

Vytvořeno dne 17. 10. 2022

Protože se snažíme o netradiční a bohatě naplněný program, první den konference odpoledne je vždy v plánu výlet. Letos jsme zavítali do Lipna nad Vltavou a tak se nabízel v těsné blízkosti opět klášterní duchovní zážitek – Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě. Po velmi poutavé prohlídce jsme se vydali lesem kolem Opatského potoka tzv. Opatskou stezkou, abychom vyčistili hlavy před náročnými dvěma dny plnými přednášek a inspirací ze světa numerických simulací.

Konference AUM 2022

29. ročník konference v číslech

 • 120 účastníků
 • 40 přednášek
 • 3 dny konference
 • 3 sekce

Hotel Element, Lipno nad Vltavou

Druhý den dopoledne se odehrál v duchu přednášek našich hostů. Následovaly tyto přednášky:

 • Cesta českého inženýra na západ a zpět – Bohumil Kasal, Fraunhofer-Institut für Holzforschung
 • Energoblok Domoradice – Marek Saňka, EKOL
 • Virtuální převodovka – Kamil Řehák, VUT v Brně
 • Digital Twin in the Hydropower Industry – Teresa Alberts, CADFEM GmbH
 • Nvidia technologie pro AI a budoucnost simulací – Petr Plodík, M-Computers
 • Potřebujeme ještě HW? – Luboš Kolář, Hewlett Packard Enterprise
 • Simulace Vorkloster – Radek Holešinský, Výzkumný ústav stavebních hmot
 • Odpoledne již následovaly přednášky členěné do sekcí Mechanika, Proudění a Elektro.

Konference AUM 2022 - Digitální dvojče
Konference AUM 2022

Třetí den konference byl věnován workshopům také rozděleným podle sekcí. Vždy v pátek si mohou účastníci přijít na své, pokud je zajímají praktické ukázky, jak s Ansys efektivně pracovat. Třetí den jim zkrátka naši experti poodhalují svoje ověřené přístupy.

 

Jaký byl program?

Program konference 2022

 

 

Příští rok již 30. ročník!

www.ansyskonference.cz