blog

Detailní model železobetonové konstrukce na mezi únosnosti

Online seminář

SVS FEM simulace Ansys
Datum a čas konání
Určeno pro
zájemce o Ansys Mechanical a především pro stavaře, úroveň pokročilý
Software
Popis online semináře

V semináři si ukážeme, jak sestavit nelineární objemový model železobetonové konstrukce s cílem detailního vystižení jejího chování až do postkritické oblasti. Účelem výpočtu může být například stanovení mezní únosnosti alternativně k normě Eurocode. Je zřejmé, že u modelu je třeba zohlednit porušování betonu (trhliny, drcení) tak i plastické zpevnění betonářské oceli, které nelze opomenout v tomto přístupu.

Zdeněk Čada

Ing. Zdeněk Čada, Ph.D.

Senior Mechanical inženýr

Obhájil disertační práci v oblasti přírodní a technické seizmicity na Ústavu stavební mechaniky na VUT v Brně. Již od dob studia se zabývá modelováním nelineárních statických a dynamických úloh strojních a stavebních konstrukcí včetně teplotních simulací, úloh kmitání konstrukcí v interakci s tekutinou, simulacemi procesu 3D tisku a multi-fyzikálními výpočty v oblasti DEM metod v rámci Ansys Discovery. Je spoluautorem desítek technických článků, zpráv a oponentských posudků. Dále se jako vedoucí vývojového oddělení SVS FEM podílí na vývoji softwarových aplikací ve vztahu k Ansys a je spoluautorem komerčně úspěšných rozšíření ACT pro Ansys.

Všechny lektorovy semináře

Napište si o záznam ze semináře

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily

Registrujte se na online seminář

Záznamy neodesíláme na soukromé e-maily