Explicit

Role simulací při řešení ochrany občanů a infrastruktury

SVS FEM je již několik let nedílnou součástí centra kompetence CAMPT – sdružení které se v rámci společného projektu zabývá bezpečností občanů a infrastruktury, národní bezpečností, pokročilými materiály, testováním a simulacemi. V tomto článku se dočtete jak numerické simulace v rámci projektu přispívají k minimalizování různých druhů hrozeb a k jakým praktickým výsledkům projekt vede.

Tvorba numerického modelu v praxi - díl druhý

,,proč jsou potřeba numerické simulace a jak je provádět správně a efektivně"

Díl první naleznete zde.

Při zkouškách se z pochopitelných důvodů snižování nákladů používají starší typy vozidel, u kterých je obtížné získat plnohodnotná data popisující geometrii vozidla a jeho chování. Proto byl pořízen jeden kompletní vzorek odpovídající typu i stavu vozidel používaných při zkouškách.

Tvorba numerického modelu v praxi - díl první

,,Proč jsou potřeba numerické simulace a jak je provádět správně a efektivně?"

LS-DYNA a Parallel processing

LS-DYNA podporuje řešení simulace na více CPU současně, a to ve variantě jednoho bloku paměti (SMP) nebo ve variantě řešení více samostatných úloh (MPP - Massively Parallel Processing).

 

 

Hotline:

+420 724 895 455

hotline(at)svsfem(dot)cz

Online HelpDesk

 
facebook youtube