Blog

Analýza a optimalizace elektrických strojů - Synchronní generátory

Školení

mechanika
Trvání
1 den
Úroveň
Pokročilá
Forma
Interaktivní
Cena
11 000 Kč

Cílem tohoto školení je na praktických příkladech seznámit účastníka s problematikou analýzy a optimalizace synchronních generátorů v prostředí programu Ansys Electronics desktop.

Obsah školení:

 • Úvod do simulace a přehled simulačních prostředků pro návrh, analýzu a optimalizaci elektrických strojů v rámci programu Ansys Electronics desktop. Metodika návrhu elektrických strojů a pohonů.
 • Prvotní návrh generátoru programem Ansys RMxprt, vstupní data pro stator, rotor, drážky, ventilaci, vinutí, tlumící tyče, parametry analýzy a výpočet.
 • Parametrizace modelu, parametrické analýzy, vyhodnocení a zpracování výsledků, protokol stroje a export dat.
 • Náhradní model generátoru a jeho začlenění do elektrického schématu realizovaného v prostředí programu Ansys Simplorer.
 • Detailní analýza generátoru na základě MKP modelu programem Ansys Maxwell. Zohlednění materiálových nelinearit, laminace, anizotropie a ztrát.
 • Nastavení pro simulaci rotačního pohybu, podmínky symetrie a cyklické okrajové podmínky.
 • Knihovna standardních a předdefinovaných dílů elektrických strojů v programu Ansys Maxwell, parametrizace modelu a parametrické analýzy.
 • Vyhodnocení výsledků MKP analýz, výpočet kroutícího momentu, ztrát a FFT analýza elektrických veličin.
 • Začlenění MKP modelu generátoru do elektrického schématu realizovaného v prostředí Ansys Simplorer, sdružená simulace MKP modelu buzeného elektrickým obvodem.
 • Triky a tipy na urychlení a zpřesnění simulací. Tvorba úsporných výpočetních sítí pro simulace elektrických strojů. Využití paralelního processingu pro urychlení výpočtů.

Mám zájem o školení

zpracováním osobních údajů

 

Obecné informace ke školením

 • Místem pořádání školení je standardně sídlo naší společnosti.
 • Školíme dle materiálů společnosti Ansys doplněných o naše materiály.
 • Školení je vedeno interaktivním způsobem u počítače.
 • Součástí školení jsou praktické příklady.
 • Po úspěšném absolvování školení účastník obdrží certifikát.
 • Začátek školení je v 9 hod. a trvá zhruba do 17 hod. Čas je po domluvě možné přizpůsobit.
 • Během školení je zabezpečen oběd.
 • Registrace probíhá přes formulář na stránce jednotlivého školení. Týden před termínem školení posíláme bližší informace.
 • Pro studenty, doktorandy a pedagogy vysokých škol vlastnících předmětný software nabízíme slevu ve výši 25 % z ceny školení (neplatí pro Školení Ansys 365).
 • Slevy nelze sčítat.
 • Pro více účastníků z jedné firmy poskytujeme množstevní slevu (neplatí pro Školení Ansys 365):
  - 2. účastník získá slevu 25 % z ceny školení,
  - 3. a další účastníci pak slevu 50 %.
 • SVS FEM s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit termín školení. Přihlášení budou o zrušení termínu informováni nejpozději 1 týden před termínem školení.
 • V případě zrušení účasti na školení ze strany zákazníka bude SVS FEM s.r.o. uplatňovat storno poplatek ve výši 50 % při odhlášení se 1 týden před termínem školení a 80 % při odřeknutí 2 dny před termínem školení.
 • Ceny školení jsou uvedeny bez DPH (21 %).