Záhlaví Ansys Update 2024

SVS FEM Ansys Update

Tradiční prezenční semináře, kde představíme novinky, které přináší nejnovější verze Ansys.

Zhlédněte záznam

Logo Ansys Update 2024 R1

SVS FEM Ansys Update je akce plná novinek a trendů z oblasti numerických simulací

 • Vstup volný, forma prezenční
 • Města 2024:
  • Brno 14. 2.
  • Ostrava 21. 2.
  • Bratislava 28. 2.
  • Žilina 6. 3.
  • Plzeň 20. 3.
  • Praha 21. 3.
 • Semináře se uskutečňují zpravidla vždy v čase od 9–13 hod.
 • BRNĚNSKÝ seminář byl tradičně největší a v průběhu konání jednotlivých bloků hlavního programu byla možnost paralelních konzultací s našimi aplikačními inženýry z mnoha oblastí numerických simulací v předsálí.

Záznam z Brněnského Update

00:00 Úvod, SimAI, AnsysGPT, PyAnsys; startupy – Jiří Stárek
09:45 Discovery Modeling – Ondřej Čepl
21:09 OptiSlang – Marek Šebík
31:27 PyAnsys, PyFluent Web App, ACT – Zdeněk Čada
46:06 GDT – Martin Černák
51:02 Additive Manufacturing – Martin Černá
57:47 Elektromagnetismus – Tibor Bachorec
01:37:28 Proudění – Jiří Vondál
02:05:57 CFX & Turbo Tools – Radim Burda
02:16:45 Rocky, Particleworks, Flownex – Jiří Vondál
02:25:53 Mechanika – László Iván
03:22:30 Pozvánka na Ansys konferenci

Program v Brně 14. 2.

09.00–09.15 ÚVOD
09.15–09.45 Discovery, SpaceClaim, Twin Builder, optiSlang
09.45–10.15 Vývoj – ACT, Granta, Additive
10.15–10.45 Elektro – Maxwell, Motor-CAD, HFSS, Icepak, ...
10.45–11.15 PŘESTÁVKA NA KÁVU
11.15–12.10 Proudění – Fluent, Rocky, Particleworks, Turbo Tools, ...
12.10–13.00 Mechanika – Mechanika, LS-DYNA, Motion, Sherlock, ...
od 13.00 DISKUZE A OBĚD