Záhlaví Ansys Update 2024

SVS FEM Ansys Update

Tradiční prezenční semináře, kde představíme novinky, které přináší nejnovější verze Ansys.

Registrujte se

Logo Ansys Update 2024 R1

SVS FEM Ansys Update je akce plná novinek a trendů z oblasti numerických simulací

 • Vstup volný, forma prezenční
 • Města 2024:
  • Brno 14. 2.
  • Ostrava 21. 2.
  • Bratislava 28. 2.
  • Žilina 6. 3.
  • Plzeň 20. 3.
  • Praha 21. 3.
 • Semináře se uskuteční vždy v čase od 9–13 hod.
 • BRNĚNSKÝ seminář bývá tradičně největší a v průběhu konání jednotlivých bloků hlavního programu budete mít možnost paralelních konzultací s našimi aplikačními inženýry z mnoha oblastí numerických simulací, kteří Vám budou k dispozici v čase 10–12 hod. v předsálí.

Program v Brně 14. 2.

09.00–09.15 ÚVOD
09.15–09.45 Discovery, SpaceClaim, Twin Builder, optiSlang
09.45–10.15 Vývoj – ACT, Granta, Additive
10.15–10.45 Elektro – Maxwell, Motor-CAD, HFSS, Icepak, ...
10.45–11.15 PŘESTÁVKA NA KÁVU
11.15–12.10 Proudění – Fluent, Rocky, Particleworks, Turbo Tools, ...
12.10–13.00 Mechanika – Mechanika, LS-DYNA, Motion, Sherlock, ...
od 13.00 DISKUZE A OBĚD

 

Místa, kde se můžeme v rámci Ansys Update 2024 potkat:

 

 B r n o  14. 2. 

Hotel AVANTI, kongresový sál 1. patro

 

 O s t r a v a  21. 2. 

VŠB-TUO, univerzitní aula, rektorský salonek UA 178

 

 B r a t i s l a v a  28. 2. 

Rektorát STUBA, místnost A212

 

Žilina 6. 3.

UNIZA, zasedací místnost děkana BA205, Strojírenská fakulta

 

Plzeň 20. 3.

ZČU, zasedací místnost EZ 401, 4. patro budova RICE

 

Praha 21. 3.

ČZU v Praze

Registrujte se na SVS FEM Ansys Update 2024