SVSFEM

Projekty a spolupráce

Kromě prodeje a komplexní podpory, kterou poskytuje SVS FEM uživatelům software ANSYS z České republiky a Slovenska, nabízíme dále jak uživatelům, tak i dalším zájemcům:

  • inženýrské výpočty a analýzy problémů,
  • poradenské a expertní služby v oblasti FEM a technických výpočtů,
  • měření vlastností materiálů vhodných pro rychlé dynamické děje (více zde),
  • spolupráci na projektech zákazníka,
  • pronájem personálních kapacit v místě zákazníka,
  • širokou nabídku základních školení k programům ANSYS,
  • uživatelsky orientované konzultace.

Proč výpočty pomocí FEM?

FEM – metoda konečných prvků (Finite Element Method), je v současné době jedinou exaktní metodou, která umožňuje již ve fázi návrhu výrobku zjistit stav a vlastnosti analyzované součásti, skupiny nebo celku v podmínkách zatížení, pro které byly projektovány. Na základě zjištěných výsledků, například stavu deformace a napjatosti (tepla, akustického tlaku a podobně), je možné stanovit, nakolik jsou využity mechanické vlastnosti materiálu. Pokud se výpočtem zjistí, že je součást předimenzovaná, nebo naopak nevyhovuje požadavkům, může být výpočet rozšířen o optimalizační analýzu. Na základě výsledků z FEM výpočtů je pak možné následně provádět hodnocení  životnosti, případně pravděpodobnostní analýzu.

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin