Školení ANSYS FLUENT - Meshing (Tvorba sítí)

Délka školení: 

3 dny

Úroveň: 

základní

Forma: 

interaktivní

Cena (bez DPH): 

20 000 Kč
Termíny školení se domlouvají individuálně.

 

Kurz vhodný pro uživatele ANSYS Fluent, kteří hledají automatizovaný nástroj pro síťování velmi komplexních geometrií (typicky rozsáhlé sestavy zařízení, motorové zástavby, škálově velmi členité geometrie). S ohledem na nové a velmi propracované rozhraní Fluent Meshingu, je to velmi zajímavá alternativa pro uživatele, kteří nemohou s ohledem na komplikovanou geometrii manuálně vytvářet požadovanou síť, ale kteří potřebují kombinovat vysoce automatizované prostředí s možností interaktivního zásahu do sítě a případné modifikace sítě podle uživatelem definovaných parametrů.

Obsah školení:

  • Úvod do nového prostředí Fluent Meshing
  • Základní nástroje, rozhraní a postupy Fluent Meshing
  • Práce s importovanými sítěmi a geometriemi
  • Přesíťování stávající sítě, generování nové povrchové sítě
  • Síťování pro CHT a síťování nezávislých oblastí
  • Příprava modelu pro síťování
  • Metoda povrchového wrappingu
  • Tvorba objemových sítí z povrchových sítí
  • Síťování složitých motorových zástaveb pomocí metod CutCell a Octree
  • Možnosti skriptování
Registrace
 

 

Hotline:

+420 724 895 455

hotline(at)svsfem(dot)cz

Online HelpDesk

 
facebook youtube