Školení ANSYS FLUENT - Meshing (Tvorba sítí)

Délka školení: 

1 den

Úroveň: 

středně pokročilá

Forma: 

interaktivní

Cena (bez DPH): 

16 500 Kč
Termíny školení se domlouvají individuálně.

 

Kurz je vhodný pro uživatele Ansys CFD, kteří hledají automatizovaný nástroj pro tvorbu výpočetních sítí. Účastníci získají pokročilé znalosti v oblasti tvorby nestrukturovaných sítí typu tetrahedral, polyhedral a poly-hexcore. Využití je možné jak pro rychlé tvorby sítí jednoduchých úloh, tak i pro síťování velmi komplexních geometrií (typicky rozsáhlé sestavy zařízení, motorové zástavby, škálově velmi členité geometrie). S ohledem na nové a velmi propracované rozhraní Fluent Meshingu se jedná o velmi zajímavou alternativu k tvorbě strukturovaných sítí pomocí nástrojů Ansys ICEM, nebo SpaceClaim meshing. Kromě automatizované tvorby sítí bude ukázána také možnost manuálních zásahů do vytvářených sítí.

Obsah školení:

  • Úvod do nového prostředí Fluent Meshing
  • Základní nástroje, rozhraní a postupy Fluent Meshing
  • Práce s importovanými sítěmi a geometriemi
  • Přesíťování stávající sítě, generování nové povrchové sítě
  • Síťování pro CHT a síťování nezávislých oblastí
  • Příprava modelu pro síťování
  • Metoda povrchového wrappingu
  • Tvorba objemových sítí z povrchových sítí
  • Síťování složitých motorových zástaveb pomocí metod CutCell a Octree
  • Možnosti skriptování
 
1 Začátek 2 Dokončit
Registrace
Napište datum Vašeho ideálního termínu
Vložte počet účastníků, další poznámku ke školení
 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin