Školení ANSYS Workbench Mechanical - Thermal

Délka školení: 

2 dny

Úroveň: 

základní

Forma: 

interaktivní

Cena (bez DPH): 

16 000 Kč
Termíny školení se domlouvají individuálně.

 

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s problematikou teplotních výpočtů. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Obsah školení:

 • Příklady aplikací a teoretický základ teplotních výpočtů, specifika MKP
 • Typy teplotních okrajových podmínek, tepelné vlastnosti a teplotní závislosti materiálů
 • Kontrola výsledků teplotních výpočtů, energetická bilance
 • Simulace teplotních kontaktů těles, specifika kontaktních algoritmů a jejich parametry
 • Nelineární teplotní analýza, zdroje nelinearit, princip nelineárních výpočtů, kritéria konvergence,
  vyhodnocení výsledků nelineární analýzy
 • Analýza nestacionárních teplotních dějů, princip a parametry časové integrace, volba velikosti
  časového kroku, vyhodnocení výsledků transientní analýzy
 • Zadávání komplexních, časově i prostorově proměnných okrajových podmínek a zatížení
 • Speciální teplotní prvky a příklady jejich využití
 • Radiace - teoretický základ a simulace
 • Simulace změny skupenství
 • Simulace sdružených úloh
Registrace
 

 

Hotline:

+420 724 895 455

hotline(at)svsfem(dot)cz

Online HelpDesk

 
facebook youtube