Školení návrh, analýza a optimalizace antén programem ANSYS HFSS

Délka školení: 

2 dny

Úroveň: 

pokročilá

Forma: 

interaktivní

Cena (bez DPH): 

19 500 Kč
Termíny školení se domlouvají individuálně.

 

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s  problematikou designu, analýzy a optimalizace antén v prostředí programu ANSYS HFSS. Účastníci mají možnost si v průběhu školení získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Obsah školení:

  • Simulační prostředky ANSYS Electronics desktop, úvod do anténních simulací programem ANSYS HFSS, přehled a charakteristika simulačních technologií pro anténní aplikace, typický postup a vyhodnocení výsledků simulace.
  • Přehled a postprocessing anténních veličin, vizualizace elektromagnetického pole, zpracování výsledků v blízké a vzdálené zóně, výpočet anténních parametrů a obvodových veličin.
  • Možnosti volby a nastavení radiačních okrajových podmínek, výhody a kritéria pro jejich použití.
  • Dynamické propojení a buzení antény elektrickým obvodem, ladění parametrů elektrického obvodu, simulace anténního systému, možnosti pokročilých obvodových simulací, návrh impedančního přizpůsobení.
  • Parametrické, optimalizační, statistické a citlivostní studie antény s využitím modulu Optimetrics, ladění geometrických parametrů a vyhodnocení optimalizačních analýz.
  • Využití integrálních formulací (3D metoda momentů - MoM) pro simulaci radiace a rozptylu elektromagnetických (EM) vln. ACA, MLFMM a Physical Optics (PO) solver. Výpočet RCS a anténních charakteristik.
  • Principy a aplikace hybridní metody Finite Element Boundary Integral (FE-BI) pro simulaci EM polí. Další možnosti kombinace hybridních domén: Hybrid Metallic IE / PO Regions a Hybrid Dielectric IE / PO Regions. Pokročilé hybridní FEM-IE techniky.
  • Simulace fázovaných anténních systémů konečných i nekonečných rozměrů, efektivní simulační techniky.
  • Výpočetní metody pro extrémně náročné simulace. Uplatnění HPC technik (High Performance Computing) pro urychlení výpočtů anténních charakteristik.
 
1 Začátek 2 Dokončit
Registrace
Napište datum Vašeho ideálního termínu
Vložte počet účastníků, další poznámku ke školení
 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin