Školení Elektromagnetické a elektronické simulace - HFSS

Délka školení: 

2 dny

Úroveň: 

základní

Forma: 

interaktivní

Cena (bez DPH): 

19 500 Kč

 

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s problematikou vysokofrekvenčních simulací v prostředí programu ANSYS Electronics desktop. Účastníci mají možnost si v průběhu školení získané znalosti zkoušet na praktických příkladech.

Obsah školení:

  • Úvod do vysokofrekvenčních simulací, specifika a typy aplikací. Přehled simulačních prostředků prostředí ANSYS Electronics desktop pro elektromagnetické a elektronické aplikace. Úvod do elektromagnetických simulací programem ANSYS HFSS, charakteristika a přehled programu.
  • Možnosti importu a modifikace geometrie, geometrické operace, souřadné systémy, parametry a parametrizace modelů.
  • Fyzikální vlastnosti a materiálové modely pro vf simulace, možnosti modelování dielektrik, feritových a kompozitních materiálů. Tvorba sítí – volba algoritmu, nastavení parametrů a možnosti importu sítí.
  • Volba a nastavení řešičů, rozsahu frekvencí, konvergenčních kritérií a přesnosti výsledků. Způsoby buzení elektromagnetického pole a typy okrajových podmínek.
  • Zpracování výsledků simulací, 3D vizualizace elektromagnetických polí, extrakce rozptylových, admitančních a impedančních matic.
  • Syntéza a export frekvenčně závislých ekvivalentních obvodových modelů pro obvodové simulace, simulace elektromagnetické kompatibility, interference a signálové integrity.
  • Simulace elektrických obvodů, tvorba elektrických schémat a sdružená simulace elektromagnetického pole reprezentovaná konečnoprvkovým modelem buzeným elektrickým obvodem.
  • Paramertrické, optimalizační a statistické analýzy. Možnost rozšíření a uživatelského přizpůsobení programu - skripting a programování.
  • Možnosti tvorby pokročilých modelů, typy analýz a zpracování výsledků.
  • Nastavení paralelního processingu pro extrémně náročné simulace.
 
1 Začátek 2 Dokončit
Registrace
Napište datum Vašeho ideálního termínu
Vložte počet účastníků, další poznámku ke školení
 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin