SVSFEM

Profil firmy

SVS FEM s.r.o. je česká firma, která se od roku 1991 specializuje na výpočty metodou konečných prvků (FEM). Od roku 1992 firma působí jako ANSYS Channel Partner pro Českou republiku a Slovensko. V této oblasti celou dobu velmi úzce spolupracuje s partnerskou firmou CAD FEM GmbH. Jako jeden z mála channel partnerů nabízíme plnou technickou podporu a prodej multifyzikálních řešičů napříč celým portfóliem firmy ANSYS a splnili jsme certifikaci pro všechny fyzikální oblasti a oblasti prodeje, které jsou v komunitě ANSYS k dispozici.

V současné době má tým více než dvaceti analytiků - specialistů na problematiku numerických simulací. Za dobu své existence řešila více než 400 různých  projektů jak pro tuzemské, tak pro zahraniční zákazníky. Patří mezi špičková pracoviště v tuzemsku i v zahraničí v oblasti simulací velmi rychlých dynamických jevů a spolupracuje na několika mezinárodních projektech v oblasti vojenství.

Společnost SVS FEM s.r.o. je od roku 2014 členem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP), která sdružuje firmy zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingem v oboru obranné a bezpečnostní techniky, materiálu a služeb. Členy asociace je více než sto převážně českých firem z mnoha oblastí týkajících se bezpečnostní problematiky. V rámci členství v Evropské asociaci leteckého a obranného průmyslu (ASD) a činnosti v Evropské obranné agentuře (EDA) je AOBP zapojena do unijního dění. V NATO se AOBP angažuje v rámci Poradní skupiny pro průmysl (NIAG) a spolupracuje s agenturou NSPA. Dále se podílí na konkrétních programech jako AEW & C, AGS a dalších. AOBP je také aktivní v oblasti vzdělávání, kde za pomoci evropských fondů organizovala školení v oblasti jakosti, standardizace a katalogizace v bezpečnostním sektoru a obranném průmyslu.

SVS FEM s.r.o. je členem NAFEMS a je zastoupena ve výboru NAFEMS pro východní Evropu. Rovněž je firma zakládajícím členem Technet Alliance. Od roku 2004 je držitelem certifkátu ISO 9001:2009, což zásadním způsobem přispívá ke zvyšování kvality prováděných služeb.

Vnímáme nejvyšší důležitost při zpracování Vašich dat, a proto jsme všechny své procesy upravili tak, aby splňovaly veškeré požadavky pro zajištění informační bezpečnosti podle normy ISO 27001:2014. V roce 2014 společnost úspěšně dokončila proces certifikace a certifikát je k nahlédnutí v přiložených dokumentech této stránky. Společnost SVS FEM s.r.o. si zakládá na pravidlech politiky firmy a  důrazně dbá na jejich dodržování svými zaměstnanci.

 

 

Hotline:

 
facebook youtube linkedin