SVSFEM

Profil firmy

Jsme česká společnost SVS FEM s.r.o. a od roku 1991 se specializujeme na výpočty metodou konečných prvků (FEM). Od roku 1992 působíme jako ANSYS Channel Partner pro Českou republiku a Slovensko. V této oblasti celou dobu velmi úzce spolupracujeme s partnerskou firmou CAD FEM GmbH. Jako jeden z mála channel partnerů nabízíme plnou technickou podporu a prodej multifyzikálních řešičů napříč celým portfóliem firmy Ansys a splnili jsme certifikaci pro všechny fyzikální oblasti a oblasti prodeje, které jsou v komunitě Ansys k dispozici.

V současné době má náš tým více než dvacet analytiků - specialistů na problematiku numerických simulací. Za dobu své existence jsme řešili více než 400 různých projektů jak pro tuzemské, tak pro zahraniční zákazníky. Patříme mezi špičková pracoviště v tuzemsku i v zahraničí v oblasti simulací velmi rychlých dynamických jevů.  Spolupracujeme na několika mezinárodních projektech v oblasti vojenství.

Od roku 2014 jsme členem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP), která sdružuje firmy zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingem v oboru obranné a bezpečnostní techniky, materiálu a služeb. Členy asociace je více než sto převážně českých firem z mnoha oblastí týkajících se bezpečnostní problematiky. V rámci členství v Evropské asociaci leteckého a obranného průmyslu (ASD) a činnosti v Evropské obranné agentuře (EDA) je AOBP zapojena do unijního dění. V NATO se AOBP angažuje v rámci Poradní skupiny pro průmysl (NIAG) a spolupracuje s agenturou NSPA. Dále se podílí na konkrétních programech jako AEW & C, AGS a dalších. AOBP je také aktivní v oblasti vzdělávání, kde za pomoci evropských fondů organizovala školení v oblasti jakosti, standardizace a katalogizace v bezpečnostním sektoru a obranném průmyslu.

Jsme členem NAFEMS a jsme zastoupeni ve výboru NAFEMS pro východní Evropu. Rovněž jsme zakládajícím členem Technet Alliance. Od roku 2004 jsme držitelem certifkátu ISO 9001:2009, což zásadním způsobem přispívá ke zvyšování kvality prováděných služeb.

Vnímáme nejvyšší důležitost při zpracování vašich dat a proto jsme všechny své procesy upravili tak, aby splňovaly veškeré požadavky pro zajištění informační bezpečnosti podle normy ISO 27001:2014. V roce 2014 společnost úspěšně dokončila proces certifikace a certifikáty jsou k nahlédnutí v přiložených dokumentech této stránky. Zakládáme si na pravidlech politiky firmy a důrazně dbáme na jejich dodržování našimi zaměstnanci.

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin