Simulace sypkých hmot v RockyDEM

Délka školení: 

1 den

Úroveň: 

základní

Forma: 

interaktivní

Cena (bez DPH): 

11 000 Kč
Termíny školení se domlouvají individuálně.

 

Cílem je, abyste po absolvování školení byli schopni samostatně pracovat s většinou běžných nástrojů, jež RockyDEM nabízí a dokázali efektivně řešit úlohy z oblasti sypkých hmot. Po absolvování školení budete umět nastavit úlohu, spustit úlohu a provést kompletní vyhodnocení simulace toku sypkých hmot.

Jedná se o školení, jež vás naučí pracovat s moderním nástrojem pro numerické simulace sypkých hmot RockyDEM. Školení zahrnuje úvod do metody Discrete Element Method (DEM) a představení fyzikálních modelů, které jsou dostupné v RockyDEM (např. Hysteretic Linear Spring, Linear Spring Dashpod, Linear Adhesive Force, apod.). Popíše možnosti modelování reálných tvarů částic včetně jejich mletí a drcení. Vyzkoušíte si možnosti nastavení pohybů geometrie od jednoduchých rotačních a translačních, přes složené pohyby jednotlivých provázaných částí, až po nastavení 6DOF pohybů. Součástí školení jsou četné praktické ukázky, na kterých si sami vyzkoušíte vše od importování geometrie, nastavení modelu až po komplexní vyhodnocení výsledků simulace.

Požadavky:

Základy práce s 3D CAD nástroji.

Obsah školení:

Úvod do Discrete Element Method (DEM).

Úvod do kalibrace materiálových vlastností,

Představení fyzikálních modelů pro oblast sypkých hmot,

Modelování reálných tvarů částic,

Praktické ukázky modelování sypkých hmot,

Návrh nových a analýza stávajících zařízení na zpracování a transport sypkých hmot,

Vyhodnocování výsledků simulace, tvorba obrázků a videa.

 
1 Začátek 2 Dokončit
Registrace
Napište datum Vašeho ideálního termínu
Vložte počet účastníků, další poznámku ke školení
 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin