Školení Analýza a optimalizace elektrických strojů - Generátory s permanentními magnety

Délka školení: 

1 den

Úroveň: 

pokročilá

Forma: 

interaktivní

Cena (bez DPH): 

11 000 Kč
Termíny školení se domlouvají individuálně.

 

Cílem tohoto školení je na praktických příkladech seznámit účastníka s problematikou analýzy a optimalizace generátorů s permanentními magnety v prostředí programu ANSYS Electronics desktop.

Obsah školení:

  • Úvod do simulace a přehled simulačních prostředků pro návrh, analýzu a optimalizaci elektrických strojů v rámci programu ANSYS Electronics desktop. Metodika návrhu elektrických strojů a pohonů.
  • Prvotní návrh generátoru programem ANSYS RMxprt, vstupní data pro stator, rotor, drážky, ventilaci, vinutí, parametry analýzy a výpočet.
  • Parametrizace modelu, parametrické analýzy, vyhodnocení a zpracování výsledků, protokol stroje a export dat.
  • Náhradní model generátoru a jeho začlenění do elektrického schématu realizovaného v prostředí programu ANSYS Simplorer.
  • Detailní analýza generátoru na základě MKP modelu programem ANSYS Maxwell. Zohlednění materiálových nelinearit, laminace, anizotropie a ztrát.
  • Nastavení pro simulaci rotačního pohybu, podmínky symetrie a cyklické okrajové podmínky.
  • Knihovna standardních a předdefinovaných dílů elektrických strojů v programu ANSYS Maxwell, parametrizace modelu a parametrické analýzy.
  • Vyhodnocení výsledků MKP analýz, výpočet kroutícího momentu, ztrát a FFT analýza elektrických veličin.
  • Začlenění MKP modelu generátoru do elektrického schématu realizovaného v prostředí ANSYS Simplorer, sdružená simulace MKP modelu buzeného elektrickým obvodem.
  • Triky a tipy na urychlení a zpřesnění simulací. Tvorba úsporných výpočetních sítí pro simulace elektrických strojů. Využití paralelního processingu pro urychlení výpočtů.
 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin