Blog

Elektromagnetické a elektronické simulace - HFSS

Školení

mechanika
Trvání
2 dny
Úroveň
Základní
Forma
Interaktivní
Cena
19 500 Kč

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s problematikou vysokofrekvenčních simulací v prostředí programu Ansys Electronics desktop. Účastníci mají možnost si v průběhu školení získané znalosti zkoušet na praktických příkladech.

Obsah školení:

 • Úvod do vysokofrekvenčních simulací, specifika a typy aplikací. Přehled simulačních prostředků prostředí Ansys Electronics desktop pro elektromagnetické a elektronické aplikace. Úvod do elektromagnetických simulací programem Ansys HFSS, charakteristika a přehled programu.
 • Možnosti importu a modifikace geometrie, geometrické operace, souřadné systémy, parametry a parametrizace modelů.
 • Fyzikální vlastnosti a materiálové modely pro vf simulace, možnosti modelování dielektrik, feritových a kompozitních materiálů. Tvorba sítí – volba algoritmu, nastavení parametrů a možnosti importu sítí.
 • Volba a nastavení řešičů, rozsahu frekvencí, konvergenčních kritérií a přesnosti výsledků. Způsoby buzení elektromagnetického pole a typy okrajových podmínek.
 • Zpracování výsledků simulací, 3D vizualizace elektromagnetických polí, extrakce rozptylových, admitančních a impedančních matic.
 • Syntéza a export frekvenčně závislých ekvivalentních obvodových modelů pro obvodové simulace, simulace elektromagnetické kompatibility, interference a signálové integrity.
 • Simulace elektrických obvodů, tvorba elektrických schémat a sdružená simulace elektromagnetického pole reprezentovaná konečnoprvkovým modelem buzeným elektrickým obvodem.
 • Paramertrické, optimalizační a statistické analýzy. Možnost rozšíření a uživatelského přizpůsobení programu - skripting a programování.
 • Možnosti tvorby pokročilých modelů, typy analýz a zpracování výsledků.
 • Nastavení paralelního processingu pro extrémně náročné simulace.

Mám zájem o školení

zpracováním osobních údajů

 

Obecné informace ke školením

 • Místem pořádání školení je standardně sídlo naší společnosti.
 • Školíme dle materiálů společnosti Ansys doplněných o naše materiály.
 • Školení je vedeno interaktivním způsobem u počítače.
 • Součástí školení jsou praktické příklady.
 • Po úspěšném absolvování školení účastník obdrží certifikát.
 • Začátek školení je v 9 hod. a trvá zhruba do 17 hod. Čas je po domluvě možné přizpůsobit.
 • Během školení je zabezpečen oběd.
 • Registrace probíhá přes formulář na stránce jednotlivého školení. Týden před termínem školení posíláme bližší informace.
 • Pro studenty, doktorandy a pedagogy vysokých škol vlastnících předmětný software nabízíme slevu ve výši 25 % z ceny školení (neplatí pro Školení Ansys 365).
 • Slevy nelze sčítat.
 • Pro více účastníků z jedné firmy poskytujeme množstevní slevu (neplatí pro Školení Ansys 365):
  - 2. účastník získá slevu 25 % z ceny školení,
  - 3. a další účastníci pak slevu 50 %.
 • SVS FEM s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit termín školení. Přihlášení budou o zrušení termínu informováni nejpozději 1 týden před termínem školení.
 • V případě zrušení účasti na školení ze strany zákazníka bude SVS FEM s.r.o. uplatňovat storno poplatek ve výši 50 % při odhlášení se 1 týden před termínem školení a 80 % při odřeknutí 2 dny před termínem školení.
 • Ceny školení jsou uvedeny bez DPH (21 %).