ANSYS ACADEMY

Milí studenti,

chcete objevit svět numerických simulací? Chcete postupně zvyšovat svoji kvalifikaci se software Ansys a být konkurenceschopnější díky nabytým vědomostem doloženým získanými certifikáty? Některé vysoké školy v ČR tyto certifikáty využívají jako předpoklad k zápočtu. Začínáme e-learningovým školením Ansys Engineer First Certificate, které je zdarma a u dalších stupňů záleží na vašich předchozích výsledcích. ANSYS ACADEMY si klade za cíl zvýšení konkurenceschopnosti výpočtářů v České a Slovenské republice ve srovnání s okolními státy, protože právě výpočtáři mohou výrazně pomoci jak ve výzkumu, tak při inženýrském vývoji, který je nezbytnou podmínkou pro úspěšné zvládnutí krizových situací i při následující ekonomické obnově formou zásadních inovací.

Ansys Engineer First Certificate 15. – 31. 12. 2021

  • Level Engineer First Certificate je výběr základních školení určený pro studenty vysokých škol i středních škol, který vytváří základní přehled o simulacích, jednotlivých nástrojích a jejich aplikačním využití v inženýrské praxi. Kurz je zakončený certifikátem. Vstupní předpoklady nejsou žádné.
  • Školení by vám mělo zabrat v součtu zhruba 2 dny (2 x 9 hod.) a můžete si ho rozložit dle vašich časových možností. Závěrečný test však můžete skládat pouze jednou.
  • Školení je zdarma.

Ansys Professional Certificate

  • Série pokročilého online cloudového školení. Obsahuje výběr školení vhodný pro doktorandy a pokročilé uživatele. PhD student se může zdarma zúčastnit když: dosáhl skóre > 95 % ve First Certificate nebo se zúčastnil vybraných komerčních školení a obdržel z nich certifikát nebo absolvuje vybraná školení nebo má splněny již všechny zkoušky ve svém oboru s prospěchem výborně, případně se umístil v naší studentské soutěži. Účastníci obdrží doklad o absolvování vzdělávacího programu. Certifikát obdrží pouze účastníci s úspěšností nad 75 %.
  • Pokud účastník nesplní kritéria, může se rovněž zúčastnit za poplatek 16 000 Kč.

Ansys Expert Certificate

  • Série online a cloudového školení na nejvyšší úroveň Ansys Expert. Výběr nejpokročilejších školení je vhodný pro zkušené uživatele. Úspěšné dokončení všech školení a složení testu je zakončeno výjimečným certifikátem Ansys Expert Certificate. Školení je pouze pro vybrané komerční zákazníky, kterým nabízí nejnovější cloudové technologie a pokročilé know-how v oblasti inženýrských simulací.
  • Cena školení 25 000 Kč bez DPH

Ansys Master Thesis Consultancy

Speciální online školení pro konzultace diplomových a disertačních prací – výsledné práce se mohou zúčastnit naší studentské soutěže. Máte-li zájem konzultovat své závěrečné práce s našimi specialisty, obraťte se na info@svsfem.cz.

Chcete-li se zúčastnit vzdělávacího programu Ansys Academy, sledujte naše stránky a sociální sítě. Přejeme hodně štěstí!

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin