Blogy

Mozaiková technologie - pomocník při tvorbě CFD sítě

Už jste slyšeli o mozaikové síti, jedné z novinek v oblasti CFD ve verzi ANSYS 2019 R1? Pokud ne, doporučujeme přečíst si tento krátký článek o tom, kde a jak Vám může mozaiková síť pomoci.
 

ANSYS 2019 R1 - Novinky

Teplotně-mechanická analýza desky plošných spojů

Teplotně-mechanické namáhání v oblasti desek plošných spojů může způsobit velké problémy. Rozdílné teplotní koeficienty roztažnosti jednotlivých materiálových složek jsou hlavní potíž. Těmto problémům se však můžeme vyhnout již během návrhové fáze díky numerickým simulacím a optimalizaci návrhu.

Topologická optimalizace pomáhá snížit hmotnost automobilu

Inženýři v automobilovém průmyslu čelí nelehkým výzvám pro snižovaní spotřeby paliva a emisí. Prioritou je snížení váhy vozidla, při které hraje klíčovou roli topologická optimalizace a použití alternativních materiálů, jako např. hliník anebo kompozity.

ANSYS Advantage 3/2018 zacíleno na aditivní výrobu, 3D tisk

Aditivní výroba neboli 3D tisk je nyní už velmi známou technologií, která snižuje výrobní náklady, odpad materiálu a zvyšuje spokojenost zákazníků. Díky digitálnímu procesu výroby je možné produkty doručit rychleji.  

Vířivost proudového pole (vorticity)

Turbulence v mechanice tekutin je doprovázena vznikem vírů vlivem odtrhávání tekutiny od obtékaného tělesa nebo na hranici dvou proudů s opačným směrem proudění (tzv. střižné proudění). Takto vzniklé víry mohou nabývat rozměrů rovnající se velikosti obtékaného tělesa až po velikost pohybující se na hraně makro/mikro měřítka.

Jak správně vyhodnotit vibrace konstrukcí?

Jedním ze základních kritérií správného konstrukčního návrhu je posouzení/ověření z hlediska časové závislosti fyzikálních veličin soustavy. Pokud je proměnnost v čase podstatná, je nutné se zabývat stanovením jejich dynamických vlastností. Pokud je nepodstatná, lze považovat soustavu za statickou - takové případy jsou ovšem v technické praxi, ať už jde o strojírenství, nebo stavební konstrukce spíše řídké. Za základní krok při ověření dynamických vlastnosti soustav je obecně považováno stanovení vlastních frekvencí a vlastních tvarů. 

Nové číslo ANSYS Advantage magazínu

Návrh inovativních a inteligentní produktů s sebou nese spoustu inženýrských výzev. Přečtete si v novém čísle časopisu ANSYS Advantage, jak se s těmito výzvami vypořádat pomocí počítačové simulace. Mimo jiné se dočtete o: Technologyi 5G Antén pro chytré produkty a jejich vzájemnou interakci, Chlazení elektroniky - jako jsou např. chytré telefony a jak si s otázkou chlazení telefonu poradili za pomoci software ANSYS inženýři ze společnosti Qualcomm.

Vyhodnocení studentské soutěže SVS FEM o nejlepší ANSYS projekt (cena Prof. Jaroslava Buchara) 2018

Do letošní soutěže se opět přihlásilo množství kvalitních prací celkem z pěti českých a slovenských univerzit. Všechny dodané práce byly závěrečnými pracemi buď bakalářského, nebo magisterského studijního programu. Vzhledem k tomu, že nevyhlašujeme samostatnou kategorii pro bakalářské práce, měly tyto práce ztíženou pozici. Musíme však s respektem uznat, že bakaláři se ctí obstáli. Jeden z bakalářů dokonce dosáhl na třetí místo v celkovém pořadí.

Studentská soutěž je opět zde!

Vyměníme Apple iPad za nejlepší studentský projekt v SW ANSYS.

Stránky

 

 

Hotline:

+420 724 895 455

hotline(at)svsfem(dot)cz

Online HelpDesk

 

Sledujte nás na:

facebook youtube