Blogy

Simulace v boji proti COVID-19

Koronavirus během krátké doby zasáhl celý svět. Do boje s tímto onemocněním se proto dali lidé ze všech koutů světa a napříč všemi obory. Také inženýrské a vědecké týmy začaly analyzovat možnosti šíření nemoci, hodnotit efektivitu ochranných prostředků, navrhovat nové léky, desinfekční postupy, atd.

Podívejte se na příklady toho, jakou roli v tomto boji proti pandemii hrají simulace výpočetního programu Ansys.

The Art of Simulation: CZ & SK

Firma SVS FEM s.r.o. vyhlašuje soutěž The Art of Simulation: CZ & SK. Zašlete nám snímky, které zachycují odbornou i estetickou kvalitu vašich simulací a zapojte se do soutěže. Vyhrát můžete školení produktů Ansys dle vlastního výběru.

ANSYS 2020 R2 - Novinky

Přinášíme vám přehled nejzajímavějších novinek z nové verze Ansys 2020 R2. Současně zde naleznete také souhrn oficiálních webinářů, které jsou věnovány novinkám z jednotlivých oblastí a jsou přístupné zdarma.

Výsledky soutěže The Art of Simulation: CZ & SK 2020

Během letních měsíců letošního roku probíhala na našich webových stránkách soutěž The Art of Simulation: CZ & SK. Cílem soutěže bylo povzbudit kreativitu uživatelů Ansys a veřejně ocenit a vyzdvihnout autory, kteří prokáží zápal pro umění simulace a jimi zaslané příspěvky dosahují nejvyšší estetické i odborné úrovně.

Vítězi se stali: ...

Role simulací při řešení ochrany občanů a infrastruktury

SVS FEM je již několik let nedílnou součástí centra kompetence CAMPT – sdružení které se v rámci společného projektu zabývá bezpečností občanů a infrastruktury, národní bezpečností, pokročilými materiály, testováním a simulacemi. V tomto článku se dočtete jak numerické simulace v rámci projektu přispívají k minimalizování různých druhů hrozeb a k jakým praktickým výsledkům projekt vede.

Webinář: Inženýrské simulace v potravinářském průmyslu

Srdečně vás zveme na webinář pořádaný Rocky DEM, Ansys a Engineering.com, který bude zaměřen na využití inženýrských simulací v oblasti potravinářského průmyslu. Akce se uskuteční 22. července 2020 v 17:00.

Od psích chlupů až po obilí: Rocky DEM rapidně rozšiřuje možnosti modelování vláken

DEM (Discrete Element Method) se stává ve světě numerických výpočtů široce využívaným nástrojem. S tím se zvyšují také požadavky na větší variabilitu tvaru částic a jejich materiálových vlastností. Částice, které se snažíme v simulacích co nejvěrněji popsat, mají často tvar vláken (jako například seno či vlasy). U těchto částic již nelze zanedbat jejich poddajnost. V tomto článku se dozvíte, jak Rocky DEM řeší jednotlivá úskalí modelování vláken.

Návrh výjimečného otvíráku

V roce 2019 dostali účastníci naší tradiční konference ANSYS Users´ Group Meeting neobvyklý dárek – unikátní optimalizovaný otvírák vyrobený pomocí 3D tisku. Co na tomto otvíráku bylo tak jedinečného a jak naši kolegové postupovali během návrhu tohoto výrobku Vám přiblížíme v tomto článku.

Příčiny a prevence únavy pájených spojů

Únavové poškození pájených spojů je hlavní příčinou selhání elektronických sestav v průběhu času a vážným problémem napříč elektronickým průmyslem. S únavou pájky může nastat selhání pájeného spoje, což vede k deformovanému nebo nefunkčnímu produktu, který může nepříznivě ovlivnit dopad na podnikání, vývoj produktu, či čas uvedení na trh.

Primární příčinou únavy pájky je rozdílný koeficient tepelné roztažnosti (CTE) jednotlivých materiálů, což má za následek porušení pájeného spoje v průběhu času.

ANSYS Simulation World - celosvětově největší on-line konference zaměřená na simulace

Zveme Vás na největší online konfererenci zaměřenou na simulace: Simulation World

Poznačte si datum konference: 10. - 11. 6. 2020

účast pro registrované zdarma, počet míst je omezen.

Stránky

 

 

Hotline:

+420 724 895 455

hotline(at)svsfem(dot)cz

Online HelpDesk

 
facebook youtube