Blogy

Vířivost proudového pole (vorticity)

Turbulence v mechanice tekutin je doprovázena vznikem vírů vlivem odtrhávání tekutiny od obtékaného tělesa nebo na hranici dvou proudů s opačným směrem proudění (tzv. střižné proudění). Takto vzniklé víry mohou nabývat rozměrů rovnající se velikosti obtékaného tělesa až po velikost pohybující se na hraně makro/mikro měřítka.

Jak správně vyhodnotit vibrace konstrukcí?

Jedním ze základních kritérií správného konstrukčního návrhu je posouzení/ověření z hlediska časové závislosti fyzikálních veličin soustavy. Pokud je proměnnost v čase podstatná, je nutné se zabývat stanovením jejich dynamických vlastností. Pokud je nepodstatná, lze považovat soustavu za statickou - takové případy jsou ovšem v technické praxi, ať už jde o strojírenství, nebo stavební konstrukce spíše řídké. Za základní krok při ověření dynamických vlastnosti soustav je obecně považováno stanovení vlastních frekvencí a vlastních tvarů. 

Nové číslo ANSYS Advantage magazínu

Návrh inovativních a inteligentní produktů s sebou nese spoustu inženýrských výzev. Přečtete si v novém čísle časopisu ANSYS Advantage, jak se s těmito výzvami vypořádat pomocí počítačové simulace. Mimo jiné se dočtete o: Technologyi 5G Antén pro chytré produkty a jejich vzájemnou interakci, Chlazení elektroniky - jako jsou např. chytré telefony a jak si s otázkou chlazení telefonu poradili za pomoci software ANSYS inženýři ze společnosti Qualcomm.

Vyhodnocení studentské soutěže SVS FEM o nejlepší ANSYS projekt (cena Prof. Jaroslava Buchara) 2018

Do letošní soutěže se opět přihlásilo množství kvalitních prací celkem z pěti českých a slovenských univerzit. Všechny dodané práce byly závěrečnými pracemi buď bakalářského, nebo magisterského studijního programu. Vzhledem k tomu, že nevyhlašujeme samostatnou kategorii pro bakalářské práce, měly tyto práce ztíženou pozici. Musíme však s respektem uznat, že bakaláři se ctí obstáli. Jeden z bakalářů dokonce dosáhl na třetí místo v celkovém pořadí.

Studentská soutěž je opět zde!

Vyměníme Apple iPad za nejlepší studentský projekt v SW ANSYS.

Přehled novinek ve verzi ANSYS 19

Nová verze ANSYS 19 přináší řadu vylepšení. 

The Next Big Thing in Engineering Simulation

Dne 7. září v 16:00 hodin odhalíme novou technologii, která usnadní objevy a posune úsilí inženýrů na další úroveň.

Zarezervujte si své místo na on-line prezentaci.

Vyhodnocení Studentské soutěže SVS FEM

V rámci 25th SVSFEM ANSYS Users’ Group Meeting and Conference 2017 byly vyhlášeny výsledky Studentské soutěže SVS FEM (cena prof. Jaroslava Buchara).

Structural-Thermal Simulation of FDM 3D Printing Process in ANSYS Mechanical

Simulation of 3D printing in ANSYS done by company SVS FEM Fused depositing modeling (FDM) is manufacturing process which is used by some type of 3D printers. Mechanical stability of printed structure can be weakness of the method. It is caused by high thermal changes and thermal expansion of common filament material.

Webináře zdarma

Zveme Vás na námi pořádané semináře týkající se software ANSYS. Účast zdarma, informace a přihláška v odkazu pod konkrétním webinářem.

Stránky

 

 

Hotline:

+420 724 895 455

hotline(at)svsfem(dot)cz

Online HelpDesk

 

Sledujte nás na:

facebook youtube