Školení ANSYS Workbench Mechanical - Programming - Using Command Objects (UCO - Programování pomocí příkazových objektů)

Datum: 

7. Únor 2019
29. Duben 2019
26. Září 2019
28. Listopad 2019

Délka školení: 

1 den

Úroveň: 

středně pokročilá

Forma: 

interaktivní

Cena (bez DPH): 

10 000 Kč

 

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s možnostmi APDL programování v ANSYS Workbench Mechanical. Školení je především zaměřeno na přidávání vlastních rutin v jazyce APDL, pomocí kterých lze rozšířit možnosti výpočtů ve Workbench Mechanical, jako jsou například vlastní okrajové podmínky a zatížení. Předpokládá se, že se účastník dokáže orientovat v prostředí Workbench Mechanical. Odvození vlastních projektů z reálných programových rozšíření firmy SVS FEM.

Obsah školení:

  • Prostředí ANSYS Mechanical APDL (klasické prostředí ANSYS), ovládání pomocí APDL, propojení s Workbench Mechanical
  • Změna nastavení výpočtu pomocí objektu Commands, možnosti umístění
  • Pokročilé vyhodnocení výsledků pomocí prostředí Mechanical APDL
  • Syntaxe APDL (příkazy, funkce, větvení, cykly, pole, ...)
  • Ukázka praktických příkladů: užití nedostupných typů elementů, materiálových vlastností, průřezů, samostatné selektování prvků a uzlů, načtení informací z databáze, grafický výstup, ...
Registrace
 

 

Hotline:

+420 724 895 455

hotline(at)svsfem(dot)cz

Online HelpDesk

 

Sledujte nás na:

facebook youtube