Blog

Verifikace, analýza a optimalizace PCB - Ansys SIwave

Školení

mechanika
Trvání
2 dny
Úroveň
Základní
Forma
Interaktivní

V případě zájmu o toto školení nás kontaktujte na emailové adrese: skoleni@svsfem.cz

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s problematikou kontroly, analýzy a optimalizace desek plošných spojů a pouzder IC z hlediska signálové (SI) a napájecí (PDS) integrity a elektromagnetické kompatibility (EMC) v prostředí programu Ansys Electronics desktop. Účastníci mají možnost si v průběhu školení získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Obsah školení:

 • Úvod do signálové a napájecí integrity a elektromagnetické kompatibility desek plošných spojů. Přehled simulačních prostředků programu Ansys Electronics desktop pro elektronické a elektromagnetické aplikace
 • Prostředí Ansys SIwave, charakteristika a přehled programu. Přehled možností importu, kontroly a modifikace PCB, analýza a vyhodnocení výsledků
 • Analýza napájecí integrity (PDS), kontrola napěťových úbytků vodičů a jejich proudového zatížení
 • Analýza frekvenční závislosti impedance napájecí soustavy, rezonance, vyhodnocení rezonančních frekvencí a korelace frekvenční závislosti napájecí impedance s rezonančními frekvencemi
 • Verifikace a automatizace kontroly správnosti a úplnosti dat PCB a součástek na PCB. Import, umístění a manipulace se součástkami na PCB
 • S-parametry, Crosstalk analýza, diferenciální S-parametry, Full Wave Spice a RLCG export ekvivalentních náhradních obvodů pouzder IC
 • IBIS import, příprava modelu, analýza a vyhodnocení simulace spínacího šumu
 • Analýza integrity přenosu signálů - přenos, odraz a přeslech (crosstalk). Úprava geometrie PCB vedoucí k jejich potlačení
 • Simulace vyzařování PCB a úpravy vedoucí k jejímu zamezení. Zpracování výsledků simulací, tvorba reportů, 3D vizualizace elektromagnetických polí, export dat
 • Možnosti a nastavení paralelního processingu na urychlení simulací

Mám zájem o školení

zpracováním osobních údajů

 

Obecné informace ke školením

 • Místem pořádání školení je standardně sídlo naší společnosti.
 • Školíme dle materiálů společnosti Ansys doplněných o naše materiály.
 • Školení je vedeno interaktivním způsobem u počítače.
 • Součástí školení jsou praktické příklady.
 • Po úspěšném absolvování školení obdrží účastník certifikát.
 • Začátek školení je v 9 hod. Čas je po domluvě možné přizpůsobit.
 • Během školení je zabezpečen oběd.
 • Registrace probíhá přes formulář na stránce jednotlivého školení. Týden před termínem školení posíláme bližší informace.
 • Pro studenty, doktorandy a pedagogy vysokých škol vlastnících předmětný software nabízíme slevu ve výši 25 % z ceny školení.
 • Slevy nelze sčítat.
 • Pro více účastníků z jedné firmy poskytujeme množstevní slevu:
  - 2. účastník získá slevu 25 % z ceny školení,
  - 3. a další účastníci pak slevu 50 %.
 • SVS FEM s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit termín školení. Přihlášení budou o zrušení termínu informováni nejpozději 1 týden před termínem školení.
 • V případě zrušení účasti na školení ze strany zákazníka bude SVS FEM s.r.o. uplatňovat storno poplatek ve výši 50 % při odhlášení se 1 týden před termínem školení a 80 % při odřeknutí 2 dny před termínem školení.
 • Ceny školení jsou uvedeny bez DPH (21 %).