Školení ANSYS ICEM CFD

Délka školení: 

3 dny

Úroveň: 

základní

Forma: 

interaktivní

Cena (bez DPH): 

21 500 Kč
Termíny školení se domlouvají individuálně.

 

Kurz vhodný pro výpočtáře, kteří vyžadují vysoce kvalitní sítě s minimálním počtem elementů, příp. potřebují provést manuální zásah do již existující sítě elementů. Předmětem školení je seznámení s jednotlivými postupy a nástroji prostředí ICEM CFD a osvojení si práce na množství tutoriálů např. generování mapovaných hexahedrálních sítí, rychlé vysíťování malé geometrie, generování sítě o velikostech přes sto milionů elementů. Kurz je doporučen zejména CFD a Explicit výpočtářům, kterým poskytuje potřebnou volnost i automatizaci při generování sítě vhodné pro jejich úlohy. Díky rozsáhlým možnostem skriptování je nejvhodnějším kandidátem pro hlubokou parametrizaci a cílené přesíťování.

Obsah školení:

  • Import/export geometrie, STL dat, mřížky, výsledků
  • Nástroje pro úpravu a tvorbu geometrie
  • Postupy pro generování povrchové sítě a objemové sítě
  • Tvorba mapovaných struktur a generování hexahedrálních sítí
  • Kontrola kvality vytvořené sítě a možností její další editace
  • Parametrizace síťování, geometrická parametrizace a využití Tcl/Tk pro tvorbu maker a vlastních rozšíření
  • Možnosti spolupráce programu ICEM CFD s dalšími programy fy. ANSYS
 
1 Začátek 2 Dokončit
Registrace
Napište datum Vašeho ideálního termínu
Vložte počet účastníků, další poznámku ke školení
 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin