Školení ANSYS Workbench Mechanical 2

Délka školení: 

1 den

Úroveň: 

pokročilá

Forma: 

interaktivní

Cena (bez DPH): 

11 000 Kč

Cílem tohoto školení (navazujícího na školení Workbench Mechanical 1) je seznámit uživatele s dalšími metodami modelování v prostředí Workbench Mechanical, které zahrnují nastavení lineárních kontaktních rozhraní, řešení modální a teplotní analýzy, aj. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech v oblasti statiky, stability, tepla a dynamiky (modální analýza). Doporučujeme toto školení absolvovat společně se školením Workbench Mechanical 1.

Obsah školení:

  • Connections – Nastavení lineárních kontaktních rozhraní (trvalá vazba sítí) a úvod do nelineárních jednostranných vazeb
  • Remote Points – Používání vzdálených bodů (soustředěné hmoty, síly, okrajové podmínky, spoje, …) a jejich algoritmy (vazebné rovnice, …)
  • Multi-step solution – Nastavení analýz s více zátěžnými stavy (kombinace zátěžných stavů, princip superpozice, …)
  • Modal Analysis – Výpočet vlastních tvarů kmitání a odpovídajících frekvencí (nastavení, okrajové podmínky, vyhodnocení, …)
  • Steady-State Thermal Analysis – Výpočet ustáleného teplotního pole (okrajové podmínky, nastavení řešiče, vyhodnocení, …)
  • Thermal-Stress Solution – Výpočet sdružené teplotně-napjatostní úlohy (přenos teplot z teplotní úlohy na vynucené teplotní deformace v návazné strukturální úloze)
  • Eiegenvalue Buckling  – Výpočet vlastních tvarů při ztrátě stability a odpovídajících násobků zatížení pro stanovení kritického zatížení
  • Sub-modeling – Sestavení detailních výpočtových modelů zatížených na základě globálního výpočtového modelu s užitím mapovaní pole posunutí na hraniční uzly detailního submodelu
 
1 Začátek 2 Dokončit
Registrace
Napište datum Vašeho ideálního termínu
Vložte počet účastníků, další poznámku ke školení
 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin