Školení Verifikace, analýza a optimalizace PCB - ANSYS SIwave

Délka školení: 

2 dny

Úroveň: 

základní

Forma: 

interaktivní

V případě zájmu o toto školení nás kontaktujte na emailové adrese: skoleni@svsfem.cz

 

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s problematikou kontroly, analýzy a optimalizace desek plošných spojů a pouzder IC z hlediska signálové (SI) a napájecí (PDS) integrity a elektromagnetické kompatibility (EMC) v prostředí programu ANSYS Electronics desktop. Účastníci mají možnost si v průběhu školení získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Obsah školení:

  • Úvod do signálové a napájecí integrity a elektromagnetické kompatibility desek plošných spojů. Přehled simulačních prostředků programu ANSYS Electronics desktop pro elektronické a elektromagnetické aplikace.
  • Prostředí ANSYS SIwave, charakteristika a přehled programu. Přehled možností importu, kontroly a modifikace PCB, analýza a vyhodnocení výsledků.
  • Analýza napájecí integrity (PDS), kontrola napěťových úbytků vodičů a jejich proudového zatížení.
  • Analýza frekvenční závislosti impedance napájecí soustavy, rezonance, vyhodnocení rezonančních frekvencí a korelace frekvenční závislosti napájecí impedance s rezonančními frekvencemi.
  • Verifikace a automatizace kontroly správnosti a úplnosti dat PCB a součástek na PCB. Import, umístění a manipulace se součástkami na PCB.
  • S-parametry, Crosstalk analýza, diferenciální S-parametry, Full Wave Spice a RLCG export ekvivalentních náhradních obvodů pouzder IC.
  • IBIS import, příprava modelu, analýza a vyhodnocení simulace spínacího šumu.
  • Analýza integrity přenosu signálů - přenos, odraz a přeslech (crosstalk). Úprava geometrie PCB vedoucí k jejich potlačení.
  • Simulace vyzařování PCB a úpravy vedoucí k jejímu zamezení. Zpracování výsledků simulací, tvorba reportů, 3D vizualizace elektromagnetických polí, export dat.
  • Možnosti a nastavení paralelního processingu na urychlení simulací.
 
1 Začátek 2 Dokončit
Registrace
Napište datum Vašeho ideálního termínu
Vložte počet účastníků, další poznámku ke školení
 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin